Công ty cổ phần là một trong những loại hình công ty phổ biến hiện nay. Có một câu hỏi được khá nhiều cổ đông của các công ty cổ phần thường đặt ra đó là có được chuyển đổi cổ phần phổ thông thành cổ phần ưu đãi? Tư vấn luật doanh nghiệp Lawkey trả lời như sau:

Vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau được gọi là cổ phần. Có các loại cổ phần như sau: Cổ phần ưu đãi biểu quyết; Cổ phần ưu đãi cổ tức; Cổ phần ưu đãi hoàn lại; Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định. Cụ thể:

– Cổ phần phổ thông (bắt buộc phải có). Tổ chức, cá nhân nắm giữ cổ phần phổ thông được xác định là cổ đông phổ thông. Khi đó, tổ chức, cá nhân nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 114 và Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2014.

– Cổ phần ưu đãi biểu quyết. Tổ chức, cá nhân nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết được xác định là cổ đông ưu đãi biểu quyết. Khi đó, tổ chức, cá nhân nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 116 Luật Doanh nghiệp 2014.

– Cổ phần ưu đãi cổ tức. Tổ chức, cá nhân nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức được xác định là cổ đông ưu đãi cổ tức. Khi đó, tổ chức, cá nhân nắm giữ cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 117 Luật Doanh nghiệp 2014.

– Cổ phần ưu đãi hoàn lại. Tổ chức, cá nhân nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại được xác định là cổ đông ưu đãi hoàn lại. Khi đó, tổ chức, cá nhân nắm giữ cổ phần ưu đãi hoàn lại có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 118 Luật Doanh nghiệp 2014.

– Cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định.

Trong đó, chỉ có tổ chức được Chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phần ưu đãi biểu quyết. Ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sau thời hạn đó, cổ phần ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông.

Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại và cổ phần ưu đãi khác do Điều lệ công ty quy định hoặc do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Theo quy định tại Khoản 6 Điều 113 Luật Doanh nghiệp 2014 thì cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, cổ phần phổ thông thì không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.