Để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài, tổ chức, cá nhân chủ nhãn hiệu tại Việt Nam cần thực hiện các thủ tục nào? Qua bài viết này, Lawkey xin giới thiệu tới quý bạn đọc quy định mới nhất hiện hành về hồ sơ và trình tự thủ tục đăng kí nhãn hiệu độc quyền ra nước ngoài.

1. Hồ sơ đăng kí bảo hộ nhãn hiệu độc quyền ra nước ngoài

Trên cơ sở Việt Nam trở thành thành viên của Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid, chủ nhãn hiệu tại Việt Nam có thể thực hiện việc đăng ký bảo hộ nhãn hiệu độc quyền của mình ra nước ngoài theo Thỏa ước và Nghị định thư này. Theo đó, chủ nhãn hiệu cần chuẩn bị đơn yêu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền cho nhãn hiệu theo quy định tại Mục 1.37 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN với các tài liệu, giấy tờ sau:

– Nộp tờ khai đăng ký nhãn hiệu độc quyền quốc tế theo mẫu pháp luật quy định, trong đó cần nêu rõ nước là thành viên của Thỏa ước hoặc Nghị định thư Madrid mà chủ nhãn hiệu muốn được bảo hộ.

– Các mẫu nhãn hiệu, tài liệu và thông tin về nhãn hiệu muốn được bảo hộ. danh sách các dịch vụ được cung cấp hoặc mặt hàng mang nhãn hiệu này.

– Riêng đối với trường hợp chủ nhãn hiệu nôp các khoản phí, lệ phí qua tài khoản hoặc qua bưu điện cần phải kèm theo chứng từ

Lưu ý:

– Ngôn ngữ được sử dụng trong đơn đăng ký phải là tiếng Pháp nếu đăng ký theo Thỏa ước Madrid. Riêng đối với hồ sơ đăng ký theo Nghị định Madrid phải là tiếng Anh hoặc tiếng Pháp.

– Đối với trường hợp nhãn hiệu được yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu chứng nhận hoặc tập thể thì chủ nhãn hiệu cần chuẩn bị thêm các giấy tờ sau đây:

+ Quy chế sử dụng của nhãn hiệu muốn bảo hộ

+ Tùy vào loại nhãn hiệu dùng cho sản phẩm đặc thù, nhãn hiệu về nguồn gốc địa lý,…mà chủ nhãn hiệu cần cung cấp thuyết minh về những nét đặc thù của sản phẩm mang nhãn hiệu đó hoặc bản đồ địa lý của khu vực hoặc văn bản thể hiện sự đồng ý cho phép đăng ký của Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh

2. Trình tự thủ tục đăng kí bảo hộ nhãn hiệu độc quyền ra nước ngoài

Theo quy định tại Mục 1.41 Thông tư 01/2007/TT-BTNMT, tổ chức cá nhân Việt Nam khi đăng kí bảo hộ nhãn hiệu theo Nghị định thư Madrid hoặc Thỏa ước Madrid phải thực hiện theo trình tự thủ tục sau:

Bước 1:  Cục Sở hữu trí tuệ tiếp nhận và xử lý đơn yêu cầu

– Tổ chức, cá nhân thực hiện nộp đơn yêu cầu đến Cục sở hữu trí tuệ trực tiếp hoặc thông qua bưu điện

– Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra các giấy tờ, tài liệu có trong đơn yêu cầu và xác nhận tiếp nhận đơn nếu hồ sơ đã đầy đủ theo quy định. 

– Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức thực hiện thẩm định đối với hồ sơ yêu cầu. Đối với trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ phải  thông báo đến người yêu cầu bằng văn bản đề nghị họ thực hiện sửa chữa, bổ sung hồ sơ.

Lưu ý: 

– Thời gian để người yêu cầu sửa chữa, bổ sung hồ sơ là 1 tháng kể ngày Cục Sở hữu trí tuệ có thông báo

– Cục Sở hữu trí tuệ sẽ ra thông báo yêu cầu bổ sung, sửa chữa nếu hồ sơ thuộc các trường hợp sau:

+ Hồ sơ còn thiếu giấy tờ, tài liệu pháp luật quy định

+ Người yêu cầu chưa nộp đủ các khoản phí, lệ phí

+ Trường hợp người yêu cầu ủy quyền cho người khác thực hiện việc yêu cầu nhưng không có giấy ủy quyền hoặc do giấy ủy quyền không hợp lệ.

Bước 2: Cục Sở hữu trí tuệ nộp đơn đến Văn phòng quốc tế

– Tính từ ngày nhận được đơn hợp lệ, Cục Sở hữu trí tuệ phải thực hiện việc chuyển đơn đến Văn phòng quốc tế trong thời gian 30 ngày

– Văn phòng quốc tế xác định thời điểm nhận đơn, cụ thể như sau:

+ Nếu tính từ ngày trên dấu nhận đơn của Cục Sở hữu trí tuệ mà trong 2 tháng Văn phòng quốc tế mới nhận được đơn thì ngày nhận nộp đơn đăng ký sẽ được coi là ngày Cục Sở hữu trí tuệ nhận được đơn.

+ Nếu trong thời hạn 2 tháng kể trên phía người yêu cầu không hoàn thiện đơn để gửi đến Văn phòng đăng ký quốc tế thì ngày nộp  đơn sẽ được coi là ngày nhận đơn

– Văn phòng quốc tế thực hiện thẩm định đơn trên cơ sở quy định của Thỏa ước Madrid, Nghị định thư Madrid hoặc theo quy chế, quy định của nước được chỉ định về hình thức, nội dung đơn

– Sau khi xác định được hồ sơ yêu cầu đã hợp lệ, Văn phòng quốc tế thông báo đến Cục Sở hữu trí tuệ và thực hiện việc Đăng bạ và công bố

– Sau khi việc đăng ký quốc tế nhãn hiệu có hiệu lực tại Việt Nam, nếu chủ nhãn hiệu có yêu cầu và đã nộp đủ các phí, lệ phí thì Cục Sở hữu trí tuệ thực hiện cấp Giấy xác nhận nhãn hiệu đăng ký quốc tế được bảo hộ tại Việt Nam, với điều kiện người yêu cầu nộp phí, lệ phí theo quy định

3. Phí và lệ phí thực hiện đăng kí bảo hộ nhãn hiệu ra nước ngoài mới nhất

Theo quy định tại Mục 1.8 Thông tư 01/2007/TT-BTNMT khi làm thủ tục đăng kí bảo hộ nhãn hiệu độc quyền ra nước ngoài, chủ nhãn hiệu  cần nộp các loại phí, lệ phí sau:

– Các khoản phí, lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính và phí dịch vụ khác theo quy định cho Cục Sở hữu trí tuệ

– Các khoản phí, lệ phí cho Văn phòng quốc tế

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.