Doanh nghiệp là pháp nhân, nó có kinh tế một cách độc lập và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Tuy nhiên pháp nhân cần phải có một người đại diện cho quyền lợi của nó, để tham gia vào các quan hệ xã hội, dân sự, kinh tế. Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành người đại diện của doanh nghiệp, muốn trở thành người đại diện theo pháp luật phải đáp ứng nhiều điều kiện. Dưới đây là những tư vấn của một công ty luật uy tín, chuyên cung cấp dịch vụ thành lập doanh nghiệp.

Người đại diện theo pháp luật của Doanh Nghiệp

Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp được thể hiện cụ thể trong Luật Doanh nghiệp 2020 nhằm đảm bảo quyền và nghĩa vụ của Doanh nghiệp và những người liên quan. Quy định được thể hiện như sau: 

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

– Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

– Công ty hợp danh: Có bao nhiêu thành viên hợp danh thì có bấy nhiêu người đại diện (theo điều lệ hoặc thỏa thuận của công ty)

– Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Trường hợp doanh nghiệp chỉ có một người đại diện theo pháp luật thì người đó phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật:

Điều 14. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:
  2. a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

– Trung thực: có trách nhiệm giải trình trước các thành viên khác trong công ty

– Cẩn trọng: lường trước, lường sau mọi tình huống (cẩn tắc vô ưu)

– Vì mục đích tối đa của công ty

  1. b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  2. c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Nếu bạn có nhu cầu tìm hiểu thêm về dịch vụ kế toán thuế trọn gói tại Hà Nội, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn,. 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.