Thẩm quyền xét duyệt dự án đầu tư như thế nào? Ai có quyền xét duyệt, những loại dự án nào cần xét duyệt? Dưới đây là những tư vấn của một luật sư uy tín

 1. Đối với dự án quan trọng quốc gia:

Thủ tướng Chính phủ quyết định đầu tư (phê duyệt) dự án quan trọng quốc gia (CDPLkhoản 1)

 1. Đối với dự án nhóm A, B, C:
 2. Đối với dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP):
 •         Đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và tôn giáo: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt dự án (CDPLkhoản 1c)

ü  Công trình an ninh quốc phòng quy định tại (CDPL mục VI)

ü  Công trình tôn giáo quy định tại (CDPL mục I khoản 2đ)

 •         Đối với các trường hợp còn lại: Người đứng đầu Bộ/ngành/UBND cấp tỉnh phê duyệt dự án (CDPLkhoản 2)
 1. Đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công:

Vốn đầu tư công quy định tại (CDPLkhoản 21)

Thẩm quyền quyết định đầu tư (phê duyệt) dự án quy định tại (CDPL) như sau:

 •         Đối với dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài trong lĩnh vực an ninh quốc phòng và tôn giáo: Thủ tướng Chính phủ phê duyệt
 •         Đối với các trường hợp còn lại:

Xem thêm >> dịch vụ kế toán thuế tại Hà Nội

ü  Dự án nhóm A:

      Dự án do địa phương quản lý: Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê duyệt

      Dự án do doanh nghiệp nhà nước quản lý: cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt (CDPL khoản 1b)

Doanh nghiệp nhà nước quy định tại (CDPL khoản 8)

      Dự án do Bộ/cơ quan trung ương, cơ quan/tổ chức khác quản lý: Người đứng đầu phê duyệt

ü  Dự án nhóm B và C:

      Dự án do địa phương quản lý: Chủ tịch UBND các cấp phê duyệt, Chủ tịch UBND cấp tỉnh và huyện được phân cấp phê duyệt cho cấp dưới

      Dự án do doanh nghiệp nhà nước quản lý:

o   Đối với dự án có giá trị > 50% vốn chủ sở hữu …: cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt (CDPLkhoản 1b)

o   Đối với dự án có giá trị < 50% vốn chủ sở hữu …: Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty phê duyệt hoặc phân cấp phê duyệt

      Dự án do Bộ/cơ quan trung ương, cơ quan/tổ chức khác quản lý: Người đứng đầu phê duyệt hoặc phân cấp phê duyệt

 1. Đối với dự án không sử dụng vốn đầu tư công:

Thẩm quyền quyết định đầu tư (phê duyệt) dự án quy định tại (CDPLkhoản 2,3), cụ thể như sau:

 •         Đối với dự án do doanh nghiệp quản lý:

ü  Dự án của doanh nghiệp nhà nước:

      Đối với dự án nhóm A và dự án có giá trị > 50% vốn chủ sở hữu …: cơ quan đại diện chủ sở hữu phê duyệt (CDPLkhoản 1b)

      Đối với dự án nhóm B trở xuống có giá trị < 50% vốn chủ sở hữu …: Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty phê duyệt hoặc phân cấp phê duyệt

ü  Dự án của doanh nghiệp khác:

      Dự án của công ty cổ phần:

o   Đối với dự án có giá trị > 35% tổng tài sản …: Đại hội đồng cổ đông phê duyệt (CDPL khoản 2d)

o   Đối với dự án có giá trị < 35% tổng tài sản …: Hội đồng quản trị phê duyệt (CDPL khoản 1)

      Dự án của công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Hội đồng thành viên phê duyệt (CDPL khoản 2c)

      Dự án của công ty TNHH 1 thành viên: Hội đồng thành viên phê duyệt (CDPL khoản 1), hoặc Chủ tịch công ty (nếu có) phê duyệt (CDPL khoản 1)

      Dự án của công ty hợp danh: Hội đồng thành viên phê duyệt (CDPL khoản 3đ)

      Dự án của doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghiệp phê duyệt (CDPL khoản 1)

 •         Đối với dự án do cơ quan/tổ chức khác quản lý: Người đại diện có thẩm quyền phê duyệt

 Xem thêm >>> dịch vụ kế toán tại Hà Nội

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.