Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) tiếp tục chào bán thoả thuận cổ phần Công ty mẹ – Tổng công ty đợt 2.

</p> <p>Số lượng cổ phần chào bán lần này là 483.397.230 cổ phần. Đây là toàn bộ số cổ phần chưa bán hết tại đợt bán đấu giá công khai và số lượng cổ phần bán ưu đãi cho người lao động và tổ chức công đoàn chưa bán hết.</p> <p>Đối tượng tham gia mua cổ phần trong đợt này là các nhà đầu tư đã trúng giá tại phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty mẹ – Tổng công ty diễn ra ngày 5/9 vừa qua. Giá bán cổ phần đợt 2 là giá bán đã đặt mua tại phiên đấu giá của nhà đầu tư. </p> <p>Thời hạn đăng ký mua cổ phần từ ngày 20/9 đến 16h00 ngày 30/9/2018.</p> <p>Ông Nguyễn Cảnh Tĩnh, quyền Tổng giám đốc Vinalines, cho biết, hiện một hãng tàu lớn của Hàn Quốc đang gấp rút đánh giá cơ hội đầu tư vào Vinalines để kịp tham gia vào đợt chào bán cổ phần kế tiếp. Nếu thuận lợi, 5-6% cổ phần sẽ được mua bởi đơn vị này.</p> <p>Trước đó, ngày 5/9/2018, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam đã bán đấu giá lô 488,8 triệu cổ phần ra công chúng. Tuy nhiên, kết thúc phiên đấu giá chỉ 5,4 triệu cổ phần được bán cho 41 nhà đầu tư, tức chỉ đạt 1,1% so với lượng chào bán. Trong đó, các cá nhân đăng ký mua 5.139.800 cổ phiếu, các tổ chức gom 300.000 cổ phiếu.</p> <p>Giá trúng giá bình quân cũng chỉ 10.002 đồng/cổ phần, cao hơn 2 đồng so với giá chào bán.</p> <p>Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines) là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước được thành lập từ năm 1995. Năm 2006, công ty chuyển đổi sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ – công ty con. Năm 2010, công ty mẹ của Vinalines chuyển đổi thành công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.</p> <p>Báo cáo tài chính hợp nhất của Vinalines năm 2017 ghi nhận mức doanh thu 13.572 tỷ đồng, giảm 7,4% so với năm trước đó. Tổng công ty kinh doanh khá bết bát khi lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh âm 537 tỷ đồng. Tuy nhiên, phần lợi nhuận khác ghi nhận 1.506 tỷ đồng lãi khiến tổng công ty đạt lợi nhuận sau thuế 748 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm trước đó.</p> <p>Tính đến cuối năm 2017, Vinalines có tổng tài sản 28.137 tỷ đồng, riêng nợ phải trả đã lên tới 20.169 tỷ. Trong cơ cấu nợ của doanh nghiệp, nợ ngắn hạn là 11.309 tỷ, nợ dài hạn 8.859 tỷ đồng. Chiếm phần lớn nhất là vay nợ ngắn hạn và dài hạn với tổng số vay vượt 11.200 tỷ đồng.</p> <p>Đặc biệt, Vinalines vẫn lỗ luỹ kế 3.253 tỷ đồng. Mức lỗ này trầm trọng hơn so với thời điểm cuối năm 2016 với 2.307 tỷ đồng.</p> <p>Việc lỗ của Vinalines được dự báo sẽ gia tăng đáng kể trong năm 2018. Theo kế hoạch của công ty mẹ Vinalines, 6 tháng năm 2018 doanh thu dự kiến đạt 533 tỷ đồng, lỗ 1.140 tỷ đồng. 6 tháng cuối năm 2018, doanh thu 504 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 143 tỷ. Với kế hoạch như vậy, Vinalines sẽ phải ôm khoản lỗ luỹ kế nghìn tỷ rất lâu nữa.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2Fvinalines-tiep-tuc-chao-ban-hon-480-trieu-co-phan-bi-e.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=Vinalines+ti%E1%BA%BFp+t%E1%BB%A5c+ch%C3%A0o+b%C3%A1n+h%C6%A1n+480+tri%E1%BB%87u+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+b%E1%BB%8B+%E2%80%9C%E1%BA%BF%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2Fvinalines-tiep-tuc-chao-ban-hon-480-trieu-co-phan-bi-e.html&via=Adidasnmdshoes+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/vinalines-tiep-tuc-chao-ban-hon-480-trieu-co-phan-bi-e.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/vinalines-tiep-tuc-chao-ban-hon-480-trieu-co-phan-bi-e.html&media=https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=Vinalines+ti%E1%BA%BFp+t%E1%BB%A5c+ch%C3%A0o+b%C3%A1n+h%C6%A1n+480+tri%E1%BB%87u+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+b%E1%BB%8B+%E2%80%9C%E1%BA%BF%E2%80%9D" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=Vinalines+ti%E1%BA%BFp+t%E1%BB%A5c+ch%C3%A0o+b%C3%A1n+h%C6%A1n+480+tri%E1%BB%87u+c%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+b%E1%BB%8B+%E2%80%9C%E1%BA%BF%E2%80%9D%20-%20https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2Fvinalines-tiep-tuc-chao-ban-hon-480-trieu-co-phan-bi-e.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/vinalines-tiep-tuc-chao-ban-hon-480-trieu-co-phan-bi-e.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/vinalines-tiep-tuc-chao-ban-hon-480-trieu-co-phan-bi-e.html" data-text="Vinalines tiếp tục chào bán hơn 480 triệu cổ phần bị “ế”" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/blog-chung-khoan-dong-thuan-duoc-chua.html">Blog chứng khoán: Đồng thuận được chưa?</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhat-ban-co-the-phai-nhuong-my-de-tranh-chien-tranh-thuong-mai.html">Nhật Bản có thể phải “nhường” Mỹ để tránh chiến tranh thương mại</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-09-20T10:24:47+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-09-20T10:24:47+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/vinalines-tiep-tuc-chao-ban-hon-480-trieu-co-phan-bi-e.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Adidasnmdshoes news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Vinalines tiếp tục chào bán hơn 480 triệu cổ phần bị "ế""><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_4_5f969681b4591_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_4_5f969681b4591" ><script>var block_td_uid_4_5f969681b4591 = new tdBlock(); block_td_uid_4_5f969681b4591.id = "td_uid_4_5f969681b4591"; block_td_uid_4_5f969681b4591.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_4_5f969681b4591_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_4_5f969681b4591_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":6255,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_4_5f969681b4591.td_column_number = "3"; block_td_uid_4_5f969681b4591.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_4_5f969681b4591.post_count = "3"; block_td_uid_4_5f969681b4591.found_posts = "793"; block_td_uid_4_5f969681b4591.header_color = ""; block_td_uid_4_5f969681b4591.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_4_5f969681b4591.max_num_pages = "265"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_4_5f969681b4591); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_5_5f969681bd1b9" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_4_5f969681b4591" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_6_5f969681bd1c2" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_4_5f969681b4591" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_4_5f969681b4591 class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhung-li-do-gioi-dau-tu-do-ve-long-thanh-san-bds-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Những lí do giới đầu tư đổ về Long Thành săn BĐS địa ốc Long Phát"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Những lí do giới đầu tư đổ về Long Thành săn BĐS địa ốc Long Phát"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhung-li-do-gioi-dau-tu-do-ve-long-thanh-san-bds-dia-oc-long-phat.html" rel="bookmark" title="Những lí do giới đầu tư đổ về Long Thành săn BĐS địa ốc Long Phát">Những lí do giới đầu tư đổ về Long Thành săn BĐS địa ốc Long Phát</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/chuyen-gia-dia-oc-long-phat-nhan-dinh-xu-huong-dau-co-dat-nen-chuyen-dich-ve-cac-tinh-moi-ven-dia-phuong.html" rel="bookmark" title="Chuyên gia địa ốc Long Phát nhận định: Xu hướng đầu cơ đất nền chuyển dịch về các tỉnh mới ven địa phương"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Chuyên gia địa ốc Long Phát nhận định: Xu hướng đầu cơ đất nền chuyển dịch về các tỉnh mới ven địa phương"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/chuyen-gia-dia-oc-long-phat-nhan-dinh-xu-huong-dau-co-dat-nen-chuyen-dich-ve-cac-tinh-moi-ven-dia-phuong.html" rel="bookmark" title="Chuyên gia địa ốc Long Phát nhận định: Xu hướng đầu cơ đất nền chuyển dịch về các tỉnh mới ven địa phương">Chuyên gia địa ốc Long Phát nhận định: Xu hướng đầu cơ đất nền chuyển dịch về các tỉnh mới ven địa phương</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/3-kenh-dau-tu-bat-dong-san-tiem-nang-dia-oc-dai-thien-loc-duoc-chu-y-tren-thi-truong-bat-dong-san-tp-hcm-la-gi.html" rel="bookmark" title="3 kênh đầu tư bất động sản tiềm năng Địa Ốc Đại Thiên Lộc được chú ý trên thị trường bất động sản Tp HCM là gì ?"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="3 kênh đầu tư bất động sản tiềm năng Địa Ốc Đại Thiên Lộc được chú ý trên thị trường bất động sản Tp HCM là gì ?"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/3-kenh-dau-tu-bat-dong-san-tiem-nang-dia-oc-dai-thien-loc-duoc-chu-y-tren-thi-truong-bat-dong-san-tp-hcm-la-gi.html" rel="bookmark" title="3 kênh đầu tư bất động sản tiềm năng Địa Ốc Đại Thiên Lộc được chú ý trên thị trường bất động sản Tp HCM là gì ?">3 kênh đầu tư bất động sản tiềm năng Địa Ốc Đại Thiên Lộc được chú ý trên thị trường bất động sản Tp...</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_4_5f969681b4591" data-td_block_id="td_uid_4_5f969681b4591"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_4_5f969681b4591" data-td_block_id="td_uid_4_5f969681b4591"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/vinalines-tiep-tuc-chao-ban-hon-480-trieu-co-phan-bi-e.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="https://adidasnmdshoes.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='6255' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="6ae255b483" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="218"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_9_5f969681c2237_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_9_5f969681c2237" ><script>var block_td_uid_9_5f969681c2237 = new tdBlock(); block_td_uid_9_5f969681c2237.id = "td_uid_9_5f969681c2237"; block_td_uid_9_5f969681c2237.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_9_5f969681c2237_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_9_5f969681c2237_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_9_5f969681c2237.td_column_number = "1"; block_td_uid_9_5f969681c2237.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_9_5f969681c2237.post_count = "3"; block_td_uid_9_5f969681c2237.found_posts = "10138"; block_td_uid_9_5f969681c2237.header_color = "#"; block_td_uid_9_5f969681c2237.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_9_5f969681c2237.max_num_pages = "3380"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_9_5f969681c2237); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_9_5f969681c2237 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/top-nhung-chung-loai-den-led-hot-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Top những chủng loại đèn led hot nhất hiện nay"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/983a19548f07a0524a562183eb92b186.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/983a19548f07a0524a562183eb92b186.png 936w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/983a19548f07a0524a562183eb92b186-768x768.png 768w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/983a19548f07a0524a562183eb92b186-696x696.png 696w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/983a19548f07a0524a562183eb92b186-420x420.png 420w" sizes="(max-width: 96px) 100vw, 96px" alt="" title="Top những chủng loại đèn led hot nhất hiện nay"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/top-nhung-chung-loai-den-led-hot-nhat-hien-nay.html" rel="bookmark" title="Top những chủng loại đèn led hot nhất hiện nay">Top những chủng loại đèn led hot nhất hiện nay</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-26T09:22:39+00:00" >26 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/top-nhung-chung-loai-den-led-hot-nhat-hien-nay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hiện nay, khi nói tới thiết bị phát sáng, không ít người, gia đình không ngần ngại mà đưa ra lựa chọn của... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/khong-mot-nha-bep-nao-thieu-duoc-cac-loai-dung-cu-nay.html" rel="bookmark" title="Không một nhà bếp nào thiếu được các loại dụng cụ này"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/2f003197ab7855d6c917033dceba9da9.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/2f003197ab7855d6c917033dceba9da9.png 904w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/2f003197ab7855d6c917033dceba9da9-768x766.png 768w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/2f003197ab7855d6c917033dceba9da9-696x694.png 696w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/2f003197ab7855d6c917033dceba9da9-421x420.png 421w" sizes="(max-width: 96px) 100vw, 96px" alt="" title="Không một nhà bếp nào thiếu được các loại dụng cụ này"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/khong-mot-nha-bep-nao-thieu-duoc-cac-loai-dung-cu-nay.html" rel="bookmark" title="Không một nhà bếp nào thiếu được các loại dụng cụ này">Không một nhà bếp nào thiếu được các loại dụng cụ này</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-26T06:42:05+00:00" >26 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/khong-mot-nha-bep-nao-thieu-duoc-cac-loai-dung-cu-nay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Nhà bếp là một trong những gian phòng không thể thiếu trong mỗi gia đình. Liệu những món đồ mà bạn mua về... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-ly-do-ban-nen-so-huu-nhung-loai-den-led-nay.html" rel="bookmark" title="Những lý do bạn nên sở hữu những loại đèn led này"><img width="72" height="96" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/55ad58a7fd4bc33bf1d88189f65e0a0e.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/55ad58a7fd4bc33bf1d88189f65e0a0e.png 773w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/55ad58a7fd4bc33bf1d88189f65e0a0e-768x1017.png 768w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/55ad58a7fd4bc33bf1d88189f65e0a0e-696x922.png 696w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/10/55ad58a7fd4bc33bf1d88189f65e0a0e-317x420.png 317w" sizes="(max-width: 72px) 100vw, 72px" alt="" title="Những lý do bạn nên sở hữu những loại đèn led này"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-ly-do-ban-nen-so-huu-nhung-loai-den-led-nay.html" rel="bookmark" title="Những lý do bạn nên sở hữu những loại đèn led này">Những lý do bạn nên sở hữu những loại đèn led này</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-10-26T05:44:32+00:00" >26 Tháng Mười, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-ly-do-ban-nen-so-huu-nhung-loai-den-led-nay.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Đã từ lâu đèn led đã trở thành một trong những đồ vật trang trí không thể thiếu trong một ngôi nhà hiện nay.... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </article> <!-- /.post --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://adidasnmdshoes.com/"><img src="" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap">Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry.<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com">contact@yoursite.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Evernote"> <i class="td-icon-font td-icon-evernote"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://adidasnmdshoes.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacai247.info/five88" title="Link vào nhà cái Five88 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/five88</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5f969681c9d0e --> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.15'></script> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.15'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"Milan","api_location":"Milan","api_language":"en","today_icon":"rain-d","today_icon_text":"heavy intensity rain","today_temp":[13.3,55.9],"today_humidity":93,"today_wind_speed":[3.6,2.2],"today_min":[12.2,54],"today_max":[14,57.2],"today_clouds":75,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1603796400,"day_temp":[15,59],"day_name":"T3","owm_day_index":1},{"timestamp":1603882800,"day_temp":[17,62],"day_name":"T4","owm_day_index":2},{"timestamp":1603969200,"day_temp":[17,63],"day_name":"T5","owm_day_index":3},{"timestamp":1604055600,"day_temp":[17,63],"day_name":"T6","owm_day_index":4},{"timestamp":1604142000,"day_temp":[18,64],"day_name":"T7","owm_day_index":5}],"api_key":"6dc28d5e9e6ef985034b6e9d153e73c7"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>