Báo cáo Năng lực cạnh tranh toàn cầu thường niên 2018 vừa được Diễn đàn kinh tế Thế giới (WEF) công bố cho thấy, Việt Nam tụt hạng 3 bậc, từ vị trí 74 xuống xếp thứ 77 trong số 140 nền kinh tế được xếp hạng.

</p> <p>Điểm số của Việt Nam đạt được năm nay là 58,1 điểm, tăng nhẹ so với mức 57,9 điểm vào năm 2017. Trong số 12 trụ cột đánh giá, Việt Nam đạt điểm cao nhất ở trụ cột “sức khỏe”, với 81 điểm. Trong khi đó, ở trụ cột “năng lực sáng tạo”, Việt Nam chỉ đạt 33 điểm.</p> <p>“Tôi không ngạc nhiên về sự giảm bậc theo đánh giá của WEF vì từ năm ngoái trở đi thì họ bắt đầu có cách thức đánh giá khác so với 2017 trở về trước và không có trọng số, các yếu tố đều như nhau”, TS Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương nói tại hội thảo “Khơi thông cải cách và củng cố niềm tin đầu tư” sáng 17/10.</p> <p>Ông Cung cho rằng, trước đây, WEF đánh giá có trọng số, có nghĩa là xem xét những yếu tố căn bản của quốc gia chiếm 60%; 20-30% là yếu tố thúc đẩy đến hiệu quả và yếu tố công nghệ chiếm khoảng 10 hay 5%. Tuy nhiên, giờ đây, WEF xem xét các khía cạnh như nhau và nhấn mạnh đến đổi mới sáng tạo vì nền kinh tế tới đây tăng trưởng dựa vào yếu tố này. </p> <p>Trong khi đó, yếu tố đổi mới sáng tạo ở Việt Nam được đánh giá rất thấp và trong một năm qua không nhìn thấy sự thay đổi. Cả sự thay đổi thể chế hoặc năng lực đổi mới sáng tạo. </p> <p>Đó là một dấu hiệu đáng lo ngại, chỉ báo cho chúng ta phải cải thiện môi trường kinh doanh, xây dựng năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. </p> <p>“Không có cách gì khác là cải thiện để tạo ra cạnh tranh công bằng khi có cạnh tranh, thì doanh nghiệp buộc phải đổi mới để tồn tại, còn tồn tại dựa vào quan hệ, cơ chế xin cho, thì triệt tiêu sáng tạo”, TS Nguyễn Đình Cung khẳng định.</p> <p>Cũng theo TS Nguyễn Đình Cung, về chính sách vĩ mô, Việt Nam bước đầu đã cải thiện, môi trường kinh doanh có sự khác biệt so vói trước. Tuy nhiên, trong những điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, có những bãi bỏ là thực chất nhưng cũng có bãi bỏ chỉ là hình thức. </p> <p>Dù mục tiêu đặt ra là cắt giảm 50% điều kiện kinh doanh nhưng kinh nghiệm cho thấy con số này vẫn quá ít, bởi thực tế rào cản này đang thừa quá nhiều. Trong đó, riêng về điều kiện đầu tư đất đai chúng ta chưa thay đổi.</p> <p>Xếp hạng năm nay của WEF đưa ra đánh giá 140 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thang điểm từ 0-100, so với con số 135 quốc gia và vùng lãnh thổ được xếp hạng vào năm ngoái. Trong đó, Mỹ giành lại vị trí đầu tiên là nền kinh tế cạnh tranh nhất thế giới sau 9 năm bị Thuỵ Sĩ soán ngôi.</p> <p>12 trụ cột đánh giá trong xếp hạng bao gồm: thể chế, hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, ổn định kinh tế vĩ mô, sức khỏe, kỹ năng, thị trường cho sản phẩm, thị trường lao động, hệ thống tài chính, quy mô thị trường, động lực kinh doanh, và năng lực sáng tạo.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn </p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2Fong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%C3%94ng+Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+Cung%3A+Kh%C3%B4ng+ng%E1%BA%A1c+nhi%C3%AAn+vi%E1%BB%87c+gi%E1%BA%A3m+b%E1%BA%ADc+x%E1%BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+c%E1%BA%A1nh+tranh&url=https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2Fong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html&via=Adidasnmdshoes+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html&media=https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=%C3%94ng+Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+Cung%3A+Kh%C3%B4ng+ng%E1%BA%A1c+nhi%C3%AAn+vi%E1%BB%87c+gi%E1%BA%A3m+b%E1%BA%ADc+x%E1%BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+c%E1%BA%A1nh+tranh" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=%C3%94ng+Nguy%E1%BB%85n+%C4%90%C3%ACnh+Cung%3A+Kh%C3%B4ng+ng%E1%BA%A1c+nhi%C3%AAn+vi%E1%BB%87c+gi%E1%BA%A3m+b%E1%BA%ADc+x%E1%BA%BFp+h%E1%BA%A1ng+c%E1%BA%A1nh+tranh%20-%20https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2Fong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html" data-text="Ông Nguyễn Đình Cung: Không ngạc nhiên việc giảm bậc xếp hạng cạnh tranh" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/chung-khoan-chieu-17-10-phuc-hoi-cuoi-phien.html">Chứng khoán chiều 17/10: Phục hồi cuối phiên</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/blog-chung-khoan-tien-vao-hoi-cham.html">Blog chứng khoán: Tiền vào hơi chậm</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' loading='lazy'/></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-16T18:05:41+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-16T18:05:41+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Adidasnmdshoes news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="Ông Nguyễn Đình Cung: Không ngạc nhiên việc giảm bậc xếp hạng cạnh tranh"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_4_62c1d34fbdf9f_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_4_62c1d34fbdf9f" ><script>var block_td_uid_4_62c1d34fbdf9f = new tdBlock(); block_td_uid_4_62c1d34fbdf9f.id = "td_uid_4_62c1d34fbdf9f"; block_td_uid_4_62c1d34fbdf9f.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_4_62c1d34fbdf9f_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_4_62c1d34fbdf9f_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":7596,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_4_62c1d34fbdf9f.td_column_number = "3"; block_td_uid_4_62c1d34fbdf9f.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_4_62c1d34fbdf9f.post_count = "3"; block_td_uid_4_62c1d34fbdf9f.found_posts = "883"; block_td_uid_4_62c1d34fbdf9f.header_color = ""; block_td_uid_4_62c1d34fbdf9f.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_4_62c1d34fbdf9f.max_num_pages = "295"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_4_62c1d34fbdf9f); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_5_62c1d34fbfa02" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_4_62c1d34fbdf9f" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_6_62c1d34fbfa06" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_4_62c1d34fbdf9f" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_4_62c1d34fbdf9f class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhon-nhip-giao-dich-tai-thi-truong-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-binh-duong.html" rel="bookmark" title="Nhộn nhịp giao dịch tại thị trường BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng, Bình Dương"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhộn nhịp giao dịch tại thị trường BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng, Bình Dương"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhon-nhip-giao-dich-tai-thi-truong-bds-dia-oc-dai-an-loc-tai-bau-bang-binh-duong.html" rel="bookmark" title="Nhộn nhịp giao dịch tại thị trường BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng, Bình Dương">Nhộn nhịp giao dịch tại thị trường BĐS Địa Ốc Đại An Lộc tại Bầu Bàng, Bình Dương</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/san-pham-nao-duoc-gioi-dau-tu-san-don-nhat-thi-truong-cong-ty-dai-an-loc-tai-binh-duong.html" rel="bookmark" title="Sản phẩm nào được giới đầu tư săn đón nhất thị trường Công ty Đại An Lộc tại Bình Dương"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Sản phẩm nào được giới đầu tư săn đón nhất thị trường Công ty Đại An Lộc tại Bình Dương"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/san-pham-nao-duoc-gioi-dau-tu-san-don-nhat-thi-truong-cong-ty-dai-an-loc-tai-binh-duong.html" rel="bookmark" title="Sản phẩm nào được giới đầu tư săn đón nhất thị trường Công ty Đại An Lộc tại Bình Dương">Sản phẩm nào được giới đầu tư săn đón nhất thị trường Công ty Đại An Lộc tại Bình Dương</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhanh-tay-so-huu-dat-nen-bau-bang-binh-duong-dang-duoc-gioi-dau-tu-quan-tam-cung-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Nhanh tay sở hữu đất nền Bầu Bàng, Bình Dương đang được giới đầu tư quan tâm cùng Địa Ốc Đại An Lộc"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Nhanh tay sở hữu đất nền Bầu Bàng, Bình Dương đang được giới đầu tư quan tâm cùng Địa Ốc Đại An Lộc"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhanh-tay-so-huu-dat-nen-bau-bang-binh-duong-dang-duoc-gioi-dau-tu-quan-tam-cung-dia-oc-dai-an-loc.html" rel="bookmark" title="Nhanh tay sở hữu đất nền Bầu Bàng, Bình Dương đang được giới đầu tư quan tâm cùng Địa Ốc Đại An Lộc">Nhanh tay sở hữu đất nền Bầu Bàng, Bình Dương đang được giới đầu tư quan tâm cùng Địa Ốc Đại An Lộc</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_4_62c1d34fbdf9f" data-td_block_id="td_uid_4_62c1d34fbdf9f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_4_62c1d34fbdf9f" data-td_block_id="td_uid_4_62c1d34fbdf9f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/ong-nguyen-dinh-cung-khong-ngac-nhien-viec-giam-bac-xep-hang-canh-tranh.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3><form action="https://adidasnmdshoes.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate><div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="comment-form-cookies-consent"><input id="wp-comment-cookies-consent" name="wp-comment-cookies-consent" type="checkbox" value="yes" /> <label for="wp-comment-cookies-consent">Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.</label></p> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='7596' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="f04a2a1b98" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="188"/></p></form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_9_62c1d34fc0e92_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_9_62c1d34fc0e92" ><script>var block_td_uid_9_62c1d34fc0e92 = new tdBlock(); block_td_uid_9_62c1d34fc0e92.id = "td_uid_9_62c1d34fc0e92"; block_td_uid_9_62c1d34fc0e92.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_9_62c1d34fc0e92_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_9_62c1d34fc0e92_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_9_62c1d34fc0e92.td_column_number = "1"; block_td_uid_9_62c1d34fc0e92.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_9_62c1d34fc0e92.post_count = "3"; block_td_uid_9_62c1d34fc0e92.found_posts = "10906"; block_td_uid_9_62c1d34fc0e92.header_color = "#"; block_td_uid_9_62c1d34fc0e92.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_9_62c1d34fc0e92.max_num_pages = "3636"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_9_62c1d34fc0e92); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_9_62c1d34fc0e92 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/giai-tri/ngu-linh-voi-xi-dach-cai-nao-hon-diem-giai-dap-cau-hoi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html" rel="bookmark" title="Ngũ linh với xì dách cái nào hơn điểm? Giải đáp câu hỏi cho người mới bắt đầu"><img width="128" height="85" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2022/07/ngu-linh-voi-xi-dach-cai-nao-hon-diem-giai-dap-cau-hoi-cho-nguoi-moi-bat-dau-1656745568.jpeg" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2022/07/ngu-linh-voi-xi-dach-cai-nao-hon-diem-giai-dap-cau-hoi-cho-nguoi-moi-bat-dau-1656745568.jpeg 800w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2022/07/ngu-linh-voi-xi-dach-cai-nao-hon-diem-giai-dap-cau-hoi-cho-nguoi-moi-bat-dau-1656745568-768x511.jpeg 768w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2022/07/ngu-linh-voi-xi-dach-cai-nao-hon-diem-giai-dap-cau-hoi-cho-nguoi-moi-bat-dau-1656745568-696x463.jpeg 696w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2022/07/ngu-linh-voi-xi-dach-cai-nao-hon-diem-giai-dap-cau-hoi-cho-nguoi-moi-bat-dau-1656745568-741x486.jpeg 741w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2022/07/ngu-linh-voi-xi-dach-cai-nao-hon-diem-giai-dap-cau-hoi-cho-nguoi-moi-bat-dau-1656745568-632x420.jpeg 632w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" alt="" title="Ngũ linh với xì dách cái nào hơn điểm? Giải đáp câu hỏi cho người mới bắt đầu"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/giai-tri/ngu-linh-voi-xi-dach-cai-nao-hon-diem-giai-dap-cau-hoi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html" rel="bookmark" title="Ngũ linh với xì dách cái nào hơn điểm? Giải đáp câu hỏi cho người mới bắt đầu">Ngũ linh với xì dách cái nào hơn điểm? Giải đáp câu hỏi cho...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giai-tri" class="td-post-category">Giải trí</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/nguyenvantoan261199">nguyenvantoan261199</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-07-02T07:05:27+00:00" >2 Tháng Bảy, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/giai-tri/ngu-linh-voi-xi-dach-cai-nao-hon-diem-giai-dap-cau-hoi-cho-nguoi-moi-bat-dau.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Bài xì dách được đông đảo người chơi yêu thích. Bài có quy luật rõ ràng yêu cầu người chơi tuân thủ. Tuy vậy... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/giai-tri/kham-pha-dai-ly-online-la-gi-huong-dan-lam-dai-ly-mau-giau-nhat.html" rel="bookmark" title="Khám phá đại lý online là gì? Hướng dẫn làm đại lý mau giàu nhất"><img width="128" height="86" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2022/07/kham-pha-dai-ly-online-la-gi-huong-dan-lam-dai-ly-mau-giau-nhat-1656681675.jpeg" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2022/07/kham-pha-dai-ly-online-la-gi-huong-dan-lam-dai-ly-mau-giau-nhat-1656681675.jpeg 800w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2022/07/kham-pha-dai-ly-online-la-gi-huong-dan-lam-dai-ly-mau-giau-nhat-1656681675-768x514.jpeg 768w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2022/07/kham-pha-dai-ly-online-la-gi-huong-dan-lam-dai-ly-mau-giau-nhat-1656681675-696x465.jpeg 696w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2022/07/kham-pha-dai-ly-online-la-gi-huong-dan-lam-dai-ly-mau-giau-nhat-1656681675-628x420.jpeg 628w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" alt="" title="Khám phá đại lý online là gì? Hướng dẫn làm đại lý mau giàu nhất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/giai-tri/kham-pha-dai-ly-online-la-gi-huong-dan-lam-dai-ly-mau-giau-nhat.html" rel="bookmark" title="Khám phá đại lý online là gì? Hướng dẫn làm đại lý mau giàu nhất">Khám phá đại lý online là gì? Hướng dẫn làm đại lý mau giàu...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giai-tri" class="td-post-category">Giải trí</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/nguyenvantoan261199">nguyenvantoan261199</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-07-01T13:20:24+00:00" >1 Tháng Bảy, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/giai-tri/kham-pha-dai-ly-online-la-gi-huong-dan-lam-dai-ly-mau-giau-nhat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Mở đại lý online là một trong những công việc có thể xem là tốt nhất ở thời điểm hiện tại và nhất là... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/giai-tri/mini-poker-va-cach-tham-gia-choi-tai-cong-game-dang-cap-man-club.html" rel="bookmark" title="Mini poker và cách tham gia chơi tại cổng game đẳng cấp Man Club"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/ca-si-anh-tuyet-gia-tu-nhac-nguyen-anh-9-150x150.jpg" alt="" title="Mini poker và cách tham gia chơi tại cổng game đẳng cấp Man Club"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/giai-tri/mini-poker-va-cach-tham-gia-choi-tai-cong-game-dang-cap-man-club.html" rel="bookmark" title="Mini poker và cách tham gia chơi tại cổng game đẳng cấp Man Club">Mini poker và cách tham gia chơi tại cổng game đẳng cấp Man Club</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giai-tri" class="td-post-category">Giải trí</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/game98547">game98547</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2022-07-01T08:09:27+00:00" >1 Tháng Bảy, 2022</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/giai-tri/mini-poker-va-cach-tham-gia-choi-tai-cong-game-dang-cap-man-club.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Mini poker tại Man Club luôn có sức hấp dẫn vô cùng lớn với đông đảo người chơi vì yếu tố kịch tính đi... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </article> <!-- /.post --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://adidasnmdshoes.com/"><img src="" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap">Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry. <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> ,<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com">contact@yoursite.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Evernote"> <i class="td-icon-font td-icon-evernote"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://adidasnmdshoes.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức tổng hợp từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết đối tác: |<strong><a href="https://linkw88dn.com" tag="link vào w88 mới nhất" rel="dofollow" title="link vào w88 mới nhất" target="blank">link vào w88 mới nhất</a></strong>| </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 62c1d34fc3c35 --> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js' id='td-site-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js' id='comment-reply-js'></script> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js' id='wp-embed-js'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js' id='akismet-form-js'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"Milan","api_location":"Milan","api_language":"en","today_icon":"clear-sky-d","today_icon_text":"clear sky","today_temp":[36,96.8],"today_humidity":32,"today_wind_speed":[2.7,1.7],"today_min":[34.7,94.4],"today_max":[37.3,99.2],"today_clouds":0,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1656932400,"day_temp":[33,92],"day_name":"T2","owm_day_index":1},{"timestamp":1657018800,"day_temp":[34,93],"day_name":"T3","owm_day_index":2},{"timestamp":1657105200,"day_temp":[32,90],"day_name":"T4","owm_day_index":3},{"timestamp":1657191600,"day_temp":[33,91],"day_name":"T5","owm_day_index":4},{"timestamp":1657278000,"day_temp":[33,91],"day_name":"T6","owm_day_index":5}],"api_key":"0c3f5c17cf5499acaabff3ff594eec5c"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>