Không ít công dân, các tổ chức, doanh nghiệp vẫn còn gượng ép khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bởi họ chưa thực sự hiểu sâu sắc vai trò của hai chính sách này”, ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh tại Hội thảo “Báo chí truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” sáng 31/10.

</p> <p>Theo ông Lợi, thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được đăng đều đặn trên nhiều loại hình báo chí nhưng chưa hiệu quả như mong muốn. Những hạn chế, tiêu cực trong thực thi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn chưa có điều kiện phân tích chuyên sâu về nguyên nhân, hậu quả, một số tin bài chưa khách quan, gây hiệu ứng không tốt…</p> <p>“Cần có thêm những kênh truyền thông chuyên biệt, hiệu quả về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho từng đối tượng khác nhau”, ông Lợi khẳng định.</p> <p>Cụ thể, cần mở rộng các chuyên trang, chuyên mục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng và mở rộng các kênh tương tác giữa cơ quan báo chí và công chúng báo chí về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. </p> <p>Cũng tại hội thảo, ông Đào Việt Ánh, Phó tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cuộc cách mạng 4.0 mang lại cho nhân loại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức, đặc biệt đối với các nước có đặc thù như Việt Nam, khi phần lớn lao động có trình độ chuyên môn thấp. Theo dự đoán của Tổ chức lao động quốc tế ILO, 86% lao động ngành dệt may và 3/4 lao động ngành điện và điện tử có thể mất việc làm do chất lượng lao động không đảm bảo trước cách mạng công nghiệp 4.0.</p> <p>“Nếu sớm không đưa giải pháp, chúng ta không chỉ tụt hậu mà còn phải đối mặt với gánh nặng đảm bảo an sinh xã hội”, ông Ánh nói.</p> <p>Do đó, ông Ánh cho biết, trong thời gian tới, để thực hiện tốt các chính sách trụ cột của an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành chức năng nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an sinh xã hội để tăng độ bao phủ an sinh cho người lao động, người dân đặc biệt là người lao động trong khu vực phi chính thức, nông dân.</p> <p>Tăng cường chỉ đạo công tác thu bảo hiểm xã hội đảm bảo thu đúng, thu đủ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ bảo hiểm xã hội từ phía các doanh nghiệp. </p> <p>Đồng thời, tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông, đưa Nghị quyết và những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống. Trong đó, chú trọng việc đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền, các thông điệp truyền thông bám sát những nội dung chủ đạo của Nghị quyết, hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể, góp phần hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân mà Nghị quyết đã đề ra.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2Fnhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9CNhi%E1%BB%81u+doanh+nghi%E1%BB%87p+c%C3%B2n+g%C6%B0%E1%BB%A3ng+%C3%A9p+khi+tham+gia+b%E1%BA%A3o+hi%E1%BB%83m+x%C3%A3+h%E1%BB%99i%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2Fnhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html&via=Adidasnmdshoes+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html&media=https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=%E2%80%9CNhi%E1%BB%81u+doanh+nghi%E1%BB%87p+c%C3%B2n+g%C6%B0%E1%BB%A3ng+%C3%A9p+khi+tham+gia+b%E1%BA%A3o+hi%E1%BB%83m+x%C3%A3+h%E1%BB%99i%E2%80%9D" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=%E2%80%9CNhi%E1%BB%81u+doanh+nghi%E1%BB%87p+c%C3%B2n+g%C6%B0%E1%BB%A3ng+%C3%A9p+khi+tham+gia+b%E1%BA%A3o+hi%E1%BB%83m+x%C3%A3+h%E1%BB%99i%E2%80%9D%20-%20https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2Fnhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html" data-text="“Nhiều doanh nghiệp còn gượng ép khi tham gia bảo hiểm xã hội”" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/hng-bao-lo-gan-230-ty-quy-3-xoa-sach-thanh-qua-tu-dau-nam.html">HNG báo lỗ gần 230 tỷ quý 3, xóa sạch thành quả từ đầu năm</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/chung-khoan-the-gioi-bay-it-nhat-4-000-ty-usd-von-hoa-trong-thang-10.html">Chứng khoán thế giới “bay” ít nhất 4.000 tỷ USD vốn hóa trong tháng 10</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-30T12:48:10+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-30T12:48:10+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Adidasnmdshoes news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content=""Nhiều doanh nghiệp còn gượng ép khi tham gia bảo hiểm xã hội""><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_4_5fc8603e629cc_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_4_5fc8603e629cc" ><script>var block_td_uid_4_5fc8603e629cc = new tdBlock(); block_td_uid_4_5fc8603e629cc.id = "td_uid_4_5fc8603e629cc"; block_td_uid_4_5fc8603e629cc.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_4_5fc8603e629cc_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_4_5fc8603e629cc_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":8808,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_4_5fc8603e629cc.td_column_number = "3"; block_td_uid_4_5fc8603e629cc.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_4_5fc8603e629cc.post_count = "3"; block_td_uid_4_5fc8603e629cc.found_posts = "797"; block_td_uid_4_5fc8603e629cc.header_color = ""; block_td_uid_4_5fc8603e629cc.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_4_5fc8603e629cc.max_num_pages = "266"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_4_5fc8603e629cc); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_5_5fc8603e65668" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_4_5fc8603e629cc" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_6_5fc8603e6566f" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_4_5fc8603e629cc" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_4_5fc8603e629cc class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/masteri-centre-point-khong-dung-lai-tai-viec-danh-gia-y-tuong.html" rel="bookmark" title="Masteri Centre Point không dừng lại tại việc đánh giá ý tưởng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Masteri Centre Point không dừng lại tại việc đánh giá ý tưởng"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/masteri-centre-point-khong-dung-lai-tai-viec-danh-gia-y-tuong.html" rel="bookmark" title="Masteri Centre Point không dừng lại tại việc đánh giá ý tưởng">Masteri Centre Point không dừng lại tại việc đánh giá ý tưởng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/khach-hang-lien-tiep-to-dia-oc-long-phat-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Khách hàng liên tiếp “tố” địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khách hàng liên tiếp “tố” địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/khach-hang-lien-tiep-to-dia-oc-long-phat-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Khách hàng liên tiếp “tố” địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua">Khách hàng liên tiếp “tố” địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/bds-dia-oc-singa-diem-sang-tren-thi-truong-nha-dat-nam-2020.html" rel="bookmark" title="BĐS địa ốc Singa: Điểm sáng trên thị trường nhà đất năm 2020"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS địa ốc Singa: Điểm sáng trên thị trường nhà đất năm 2020"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/bds-dia-oc-singa-diem-sang-tren-thi-truong-nha-dat-nam-2020.html" rel="bookmark" title="BĐS địa ốc Singa: Điểm sáng trên thị trường nhà đất năm 2020">BĐS địa ốc Singa: Điểm sáng trên thị trường nhà đất năm 2020</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_4_5fc8603e629cc" data-td_block_id="td_uid_4_5fc8603e629cc"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_4_5fc8603e629cc" data-td_block_id="td_uid_4_5fc8603e629cc"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="https://adidasnmdshoes.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='8808' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="7fcf480f2e" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="0"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_9_5fc8603e675d2_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_9_5fc8603e675d2" ><script>var block_td_uid_9_5fc8603e675d2 = new tdBlock(); block_td_uid_9_5fc8603e675d2.id = "td_uid_9_5fc8603e675d2"; block_td_uid_9_5fc8603e675d2.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_9_5fc8603e675d2_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_9_5fc8603e675d2_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_9_5fc8603e675d2.td_column_number = "1"; block_td_uid_9_5fc8603e675d2.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_9_5fc8603e675d2.post_count = "3"; block_td_uid_9_5fc8603e675d2.found_posts = "10232"; block_td_uid_9_5fc8603e675d2.header_color = "#"; block_td_uid_9_5fc8603e675d2.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_9_5fc8603e675d2.max_num_pages = "3411"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_9_5fc8603e675d2); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_9_5fc8603e675d2 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/phap-luat/dang-ky-bao-ho-sang-che-can-lam-nhung-gi.html" rel="bookmark" title="Đăng ký bảo hộ sáng chế cần làm những gì?"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-150x150.png" alt="" title="Đăng ký bảo hộ sáng chế cần làm những gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/phap-luat/dang-ky-bao-ho-sang-che-can-lam-nhung-gi.html" rel="bookmark" title="Đăng ký bảo hộ sáng chế cần làm những gì?">Đăng ký bảo hộ sáng chế cần làm những gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/mlawkey">mlawkey</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-12-02T16:26:07+00:00" >2 Tháng Mười Hai, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/phap-luat/dang-ky-bao-ho-sang-che-can-lam-nhung-gi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Sáng chế là thứ mà tất cả các nhà phát minh, các công ty doanh nghiệp đều quan tâm đến. Tuy nhiên không phải... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-can-nho-khi-chon-phong-cach-thiet-ke-cho-nha-cua-la-gi.html" rel="bookmark" title="Những điều cần nhớ khi chọn phong cách thiết kế cho nhà cửa là gì?"><img width="128" height="96" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1.jpg" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1.jpg 800w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1-768x576.jpg 768w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1-80x60.jpg 80w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1-265x198.jpg 265w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1-696x522.jpg 696w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1-560x420.jpg 560w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" alt="" title="Những điều cần nhớ khi chọn phong cách thiết kế cho nhà cửa là gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-can-nho-khi-chon-phong-cach-thiet-ke-cho-nha-cua-la-gi.html" rel="bookmark" title="Những điều cần nhớ khi chọn phong cách thiết kế cho nhà cửa là gì?">Những điều cần nhớ khi chọn phong cách thiết kế cho nhà cửa là...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-12-02T04:34:51+00:00" >2 Tháng Mười Hai, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-can-nho-khi-chon-phong-cach-thiet-ke-cho-nha-cua-la-gi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hiện nay người ta đang đi theo lối kiến trúc nào khi xây dựng biệt thự? Tuy nhiên, cũng cần phải... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/dien-gia-dung-duoc-lap-dat-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="điện gia dụng được lắp đặt như thế nào?"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/5c1ec7f1bc1015585636ca11582ff41f.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/5c1ec7f1bc1015585636ca11582ff41f.png 977w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/5c1ec7f1bc1015585636ca11582ff41f-768x768.png 768w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/5c1ec7f1bc1015585636ca11582ff41f-696x696.png 696w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/5c1ec7f1bc1015585636ca11582ff41f-420x420.png 420w" sizes="(max-width: 96px) 100vw, 96px" alt="" title="điện gia dụng được lắp đặt như thế nào?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/dien-gia-dung-duoc-lap-dat-nhu-the-nao.html" rel="bookmark" title="điện gia dụng được lắp đặt như thế nào?">điện gia dụng được lắp đặt như thế nào?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-12-02T04:25:54+00:00" >2 Tháng Mười Hai, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/dien-gia-dung-duoc-lap-dat-nhu-the-nao.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Trong thời gian gần đây có không ít câu hỏi liên quan tới điện gia dụng được đặt ra, rằng liệu chúng là... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </article> <!-- /.post --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://adidasnmdshoes.com/"><img src="" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap">Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry. <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> ,<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com">contact@yoursite.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Evernote"> <i class="td-icon-font td-icon-evernote"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://adidasnmdshoes.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="https://www.zbet.win/news/nhan-dinh-bong-da" target="_blank" title = "nhan dinh bong da">https://www.zbet.win/news/nhan-dinh-bong-da</a> , <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacai247.info/five88" title="Link vào nhà cái Five88 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/five88</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5fc8603e6d269 --> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.16'></script> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.16'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"Milan","api_location":"Milan","api_language":"en","today_icon":"mist-n","today_icon_text":"mist","today_temp":[2.1,35.7],"today_humidity":100,"today_wind_speed":[2.1,1.3],"today_min":[1.7,35],"today_max":[2.8,37],"today_clouds":75,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1607079600,"day_temp":[4,40],"day_name":"T6","owm_day_index":1},{"timestamp":1607166000,"day_temp":[7,45],"day_name":"T7","owm_day_index":2},{"timestamp":1607252400,"day_temp":[6,43],"day_name":"CN","owm_day_index":3},{"timestamp":1607338800,"day_temp":[5,42],"day_name":"T2","owm_day_index":4},{"timestamp":1607425200,"day_temp":[6,42],"day_name":"T3","owm_day_index":5}],"api_key":"6dc28d5e9e6ef985034b6e9d153e73c7"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>