Không ít công dân, các tổ chức, doanh nghiệp vẫn còn gượng ép khi tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bởi họ chưa thực sự hiểu sâu sắc vai trò của hai chính sách này”, ông Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh tại Hội thảo “Báo chí truyền thông chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” sáng 31/10.

</p> <p>Theo ông Lợi, thông tin về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã được đăng đều đặn trên nhiều loại hình báo chí nhưng chưa hiệu quả như mong muốn. Những hạn chế, tiêu cực trong thực thi chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế vẫn chưa có điều kiện phân tích chuyên sâu về nguyên nhân, hậu quả, một số tin bài chưa khách quan, gây hiệu ứng không tốt…</p> <p>“Cần có thêm những kênh truyền thông chuyên biệt, hiệu quả về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho từng đối tượng khác nhau”, ông Lợi khẳng định.</p> <p>Cụ thể, cần mở rộng các chuyên trang, chuyên mục về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, xây dựng và mở rộng các kênh tương tác giữa cơ quan báo chí và công chúng báo chí về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. </p> <p>Cũng tại hội thảo, ông Đào Việt Ánh, Phó tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, cuộc cách mạng 4.0 mang lại cho nhân loại nhiều cơ hội nhưng cũng tạo ra nhiều thách thức, đặc biệt đối với các nước có đặc thù như Việt Nam, khi phần lớn lao động có trình độ chuyên môn thấp. Theo dự đoán của Tổ chức lao động quốc tế ILO, 86% lao động ngành dệt may và 3/4 lao động ngành điện và điện tử có thể mất việc làm do chất lượng lao động không đảm bảo trước cách mạng công nghiệp 4.0.</p> <p>“Nếu sớm không đưa giải pháp, chúng ta không chỉ tụt hậu mà còn phải đối mặt với gánh nặng đảm bảo an sinh xã hội”, ông Ánh nói.</p> <p>Do đó, ông Ánh cho biết, trong thời gian tới, để thực hiện tốt các chính sách trụ cột của an sinh xã hội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành chức năng nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật về an sinh xã hội để tăng độ bao phủ an sinh cho người lao động, người dân đặc biệt là người lao động trong khu vực phi chính thức, nông dân.</p> <p>Tăng cường chỉ đạo công tác thu bảo hiểm xã hội đảm bảo thu đúng, thu đủ các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc; thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ bảo hiểm xã hội từ phía các doanh nghiệp. </p> <p>Đồng thời, tiếp tục đồng hành cùng các cơ quan báo chí trong công tác truyền thông, đưa Nghị quyết và những chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đi vào cuộc sống. Trong đó, chú trọng việc đổi mới mạnh mẽ hình thức tuyên truyền, các thông điệp truyền thông bám sát những nội dung chủ đạo của Nghị quyết, hướng tới từng nhóm đối tượng cụ thể, góp phần hoàn thành mục tiêu BHXH toàn dân mà Nghị quyết đã đề ra.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn </p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2Fnhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=%E2%80%9CNhi%E1%BB%81u+doanh+nghi%E1%BB%87p+c%C3%B2n+g%C6%B0%E1%BB%A3ng+%C3%A9p+khi+tham+gia+b%E1%BA%A3o+hi%E1%BB%83m+x%C3%A3+h%E1%BB%99i%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2Fnhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html&via=Adidasnmdshoes+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html&media=https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=%E2%80%9CNhi%E1%BB%81u+doanh+nghi%E1%BB%87p+c%C3%B2n+g%C6%B0%E1%BB%A3ng+%C3%A9p+khi+tham+gia+b%E1%BA%A3o+hi%E1%BB%83m+x%C3%A3+h%E1%BB%99i%E2%80%9D" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=%E2%80%9CNhi%E1%BB%81u+doanh+nghi%E1%BB%87p+c%C3%B2n+g%C6%B0%E1%BB%A3ng+%C3%A9p+khi+tham+gia+b%E1%BA%A3o+hi%E1%BB%83m+x%C3%A3+h%E1%BB%99i%E2%80%9D%20-%20https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2Fnhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html" data-text="“Nhiều doanh nghiệp còn gượng ép khi tham gia bảo hiểm xã hội”" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/hng-bao-lo-gan-230-ty-quy-3-xoa-sach-thanh-qua-tu-dau-nam.html">HNG báo lỗ gần 230 tỷ quý 3, xóa sạch thành quả từ đầu năm</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/chung-khoan-the-gioi-bay-it-nhat-4-000-ty-usd-von-hoa-trong-thang-10.html">Chứng khoán thế giới “bay” ít nhất 4.000 tỷ USD vốn hóa trong tháng 10</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-30T12:48:10+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-30T12:48:10+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Adidasnmdshoes news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content=""Nhiều doanh nghiệp còn gượng ép khi tham gia bảo hiểm xã hội""><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_4_61a39314ba33f_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_4_61a39314ba33f" ><script>var block_td_uid_4_61a39314ba33f = new tdBlock(); block_td_uid_4_61a39314ba33f.id = "td_uid_4_61a39314ba33f"; block_td_uid_4_61a39314ba33f.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_4_61a39314ba33f_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_4_61a39314ba33f_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":8808,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_4_61a39314ba33f.td_column_number = "3"; block_td_uid_4_61a39314ba33f.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_4_61a39314ba33f.post_count = "3"; block_td_uid_4_61a39314ba33f.found_posts = "877"; block_td_uid_4_61a39314ba33f.header_color = ""; block_td_uid_4_61a39314ba33f.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_4_61a39314ba33f.max_num_pages = "293"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_4_61a39314ba33f); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_5_61a39314bc97d" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_4_61a39314ba33f" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_6_61a39314bc985" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_4_61a39314ba33f" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_4_61a39314ba33f class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/du-an-chung-cu-cao-cap-hateco-laroma-vuon-canh-quan.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư cao cấp Hateco Laroma vườn cảnh quan"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án chung cư cao cấp Hateco Laroma vườn cảnh quan"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/du-an-chung-cu-cao-cap-hateco-laroma-vuon-canh-quan.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư cao cấp Hateco Laroma vườn cảnh quan">Dự án chung cư cao cấp Hateco Laroma vườn cảnh quan</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/du-an-chung-cu-cao-cap-the-golden-an-khanh-ho-boi-tran.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư cao cấp The Golden An Khánh hồ bơi tràn"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Dự án chung cư cao cấp The Golden An Khánh hồ bơi tràn"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/du-an-chung-cu-cao-cap-the-golden-an-khanh-ho-boi-tran.html" rel="bookmark" title="Dự án chung cư cao cấp The Golden An Khánh hồ bơi tràn">Dự án chung cư cao cấp The Golden An Khánh hồ bơi tràn</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/can-ho-the-legend-tien-do-tot-nhat.html" rel="bookmark" title="Căn hộ The Legend tiến độ tốt nhất"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Căn hộ The Legend tiến độ tốt nhất"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/can-ho-the-legend-tien-do-tot-nhat.html" rel="bookmark" title="Căn hộ The Legend tiến độ tốt nhất">Căn hộ The Legend tiến độ tốt nhất</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_4_61a39314ba33f" data-td_block_id="td_uid_4_61a39314ba33f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_4_61a39314ba33f" data-td_block_id="td_uid_4_61a39314ba33f"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/nhieu-doanh-nghiep-con-guong-ep-khi-tham-gia-bao-hiem-xa-hoi.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="https://adidasnmdshoes.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='8808' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="01017113a8" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="85"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_9_61a39314bfaec_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_9_61a39314bfaec" ><script>var block_td_uid_9_61a39314bfaec = new tdBlock(); block_td_uid_9_61a39314bfaec.id = "td_uid_9_61a39314bfaec"; block_td_uid_9_61a39314bfaec.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_9_61a39314bfaec_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_9_61a39314bfaec_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_9_61a39314bfaec.td_column_number = "1"; block_td_uid_9_61a39314bfaec.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_9_61a39314bfaec.post_count = "3"; block_td_uid_9_61a39314bfaec.found_posts = "10400"; block_td_uid_9_61a39314bfaec.header_color = "#"; block_td_uid_9_61a39314bfaec.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_9_61a39314bfaec.max_num_pages = "3467"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_9_61a39314bfaec); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_9_61a39314bfaec class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/kinh-doanh/thiet-bi-nha-yen-co-quan-trong-khong.html" rel="bookmark" title="Thiết bị nhà yến có quan trọng không"><img width="94" height="96" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2021/11/0f56585435a8c1f698b9.jpg" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2021/11/0f56585435a8c1f698b9.jpg 450w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2021/11/0f56585435a8c1f698b9-356x364.jpg 356w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2021/11/0f56585435a8c1f698b9-412x420.jpg 412w" sizes="(max-width: 94px) 100vw, 94px" alt="Loa chùm nhà yến" title="Thiết bị nhà yến có quan trọng không"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/kinh-doanh/thiet-bi-nha-yen-co-quan-trong-khong.html" rel="bookmark" title="Thiết bị nhà yến có quan trọng không">Thiết bị nhà yến có quan trọng không</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/kinh-doanh" class="td-post-category">Kinh doanh</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/mayphunsuongtmd">Máy phun sương TMD</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-11-27T15:49:39+00:00" >27 Tháng Mười Một, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/kinh-doanh/thiet-bi-nha-yen-co-quan-trong-khong.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Thiết bị nhà yến chắc hẳn chẳng còn là xa lạ với những người nuôi yến, các chủ nhà yến có kinh nghiệm, tuy... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/phap-luat/dau-gia-quyen-su-dung-dat.html" rel="bookmark" title="Đấu giá quyền sử dụng đất"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-150x150.png" alt="" title="Đấu giá quyền sử dụng đất"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/phap-luat/dau-gia-quyen-su-dung-dat.html" rel="bookmark" title="Đấu giá quyền sử dụng đất">Đấu giá quyền sử dụng đất</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/mlawkey">mlawkey</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-11-26T09:09:17+00:00" >26 Tháng Mười Một, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/phap-luat/dau-gia-quyen-su-dung-dat.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Quyền sử dụng đất là vấn đề thường xuyên được đề cập đến trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt là hiện tại thị... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/phap-luat/tim-hieu-ve-nguoi-dai-dien-cua-doanh-nghiep.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu về người đại diện của doanh nghiệp"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-150x150.png" alt="" title="Tìm hiểu về người đại diện của doanh nghiệp"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/phap-luat/tim-hieu-ve-nguoi-dai-dien-cua-doanh-nghiep.html" rel="bookmark" title="Tìm hiểu về người đại diện của doanh nghiệp">Tìm hiểu về người đại diện của doanh nghiệp</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/mlawkey">mlawkey</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2021-11-23T01:40:06+00:00" >23 Tháng Mười Một, 2021</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/phap-luat/tim-hieu-ve-nguoi-dai-dien-cua-doanh-nghiep.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Doanh nghiệp là pháp nhân, nó có kinh tế một cách độc lập và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản của mình. Tuy... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </article> <!-- /.post --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://adidasnmdshoes.com/"><img src="" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap">Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry. <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> ,<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com">contact@yoursite.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Evernote"> <i class="td-icon-font td-icon-evernote"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://adidasnmdshoes.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: ,<a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> , <a href="https://fabet.asia/" target="_blank" title = "nhà cái FABET">https://fabet.asia/</a> <a href="http://soikeo.vip" title="Soi Kèo Số 1 - Soi Kèo Vip Hôm Nay">https://soikeo.vip</a> , <a href="https://linkvaolode88.net" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.net</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , <a href="https://oxbet.icu" title="Oxbet.com – Link vào Oxbet – Tải Game Oxbet – Nhà cái Oxbet, Ox Bet uy tín hay lừa đảo">https://oxbet.icu</a> , <a href="https://nhacaiuytin247.info" title="Review 10+ Nhà cái uy tín thị trường Việt Nam và Quốc Tế năm 2020 - Nha Cai Uy Tin 247">https://nhacaiuytin247.info</a> , <a href="https://fi881.com/index/vn/casino" title="casino truc tuyen">casino truc tuyen</a> , <a href="https://nhacaitop.org/nha-cai/sky88/" title="sky88">sky88</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 61a39314c5441 --> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.18'></script> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.18'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"Milan","api_location":"Milan","api_language":"en","today_icon":"thunderstorm-d","today_icon_text":"thunderstorm","today_temp":[6.4,43.5],"today_humidity":81,"today_wind_speed":[4.6,2.9],"today_min":[5.8,42.5],"today_max":[9.6,49.2],"today_clouds":40,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1638183600,"day_temp":[6,42],"day_name":"T2","owm_day_index":1},{"timestamp":1638270000,"day_temp":[7,44],"day_name":"T3","owm_day_index":2},{"timestamp":1638356400,"day_temp":[6,43],"day_name":"T4","owm_day_index":3},{"timestamp":1638442800,"day_temp":[6,43],"day_name":"T5","owm_day_index":4},{"timestamp":1638529200,"day_temp":[7,45],"day_name":"T6","owm_day_index":5}],"api_key":"44458592cde0010a8a963db522bf6be5"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>