Chính phủ vừa ban hành nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Đồng Tháp.

Theo quy hoạch, đến năm 2020 tỉnh Đồng Tháp có 270.596 ha đất nông nghiệp, chiếm 79,97%; đất phi nông nghiệp là 67.789 ha, chiếm 19,44%; đất công nghệ cao là 0,07% với 250 ha, gần 10% đất khu kinh tế (31.936 ha) và 17.451 ha đất đô thị.

Đến năm 2020, khu sản xuất nông nghiệp có 258.239 ha; khu lâm nghiệp 4.926 ha; khu phát triển công nghiệp 2.556 ha; khu thương mại – dịch vụ 599 ha và khu đô thị có 2.277 ha. Từ năm 2016 đến 2020, 7.862 ha đất nông nghiệp được chuyển sang phi nông nghiệp.

Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 – 2020). Đồng thời, tỉnh xác định ranh giới và công khai diện tích đất trồng và rừng; phân bổ nguồn ngân sách Nhà nước phù hợp giữa khu vực phát triển công nghiệp, đô thị, dịch vụ với đất trồng lúa, đất rừng.

Tỉnh Đồng Tháp cũng cần quản lý, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch, nhất là khu vực sẽ chuyển đổi mục đích sử dụng đất để tập trung cho phát triển kinh tế, chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển dịch vụ, đô thị để tăng nguồn thu cho ngân sách. Việc đấu giá quyền sử dụng đất cũng cần được đẩy mạnh.

Chính phủ cũng yêu cầu UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức quản lý, giám sát chặt chẽ quỹ đất được quy hoạch phát triển đô thị, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cơ sở sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. Đồng Tháp cần phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng của Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế cửa khẩu Cầu Treo làm căn cứ pháp lý để triển khai xây dựng theo kế hoạch.

Việc thanh, kiểm tra sử dụng đất, ngăn chặn và xử lý kịp thời các vi phạm trong thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cũng cần được tăng cường thực hiện. Ngoài ra, Đồng Tháp được yêu cầu kiểm tra, xử lý các trường hợp đã được giao, cho thuê đất nhưng không sử dụng, dùng sai mục đích.

Nguồn: ndh.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.