Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý Dự thảo Nghị định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf, trong đó nêu rõ về 7 hành vi bị cấm trong hoạt động xây dựng và đầu tư sân golf.

</p> <p>Đầu tiên là hành vi xây dựng sân golf khi chưa có quyết định chủ trương đầu tư; Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; chưa có báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt. Thứ hai là cấm sử dụng đất sân golf không đúng mục đích. Thứ ba là kinh doanh sân golf và các dịch vụ liên quan không đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư, nghị định này và pháp luật có liên quan.</p> <p>Thứ tư là hành vi lợi dụng kinh doanh sân golf để tổ chức hoạt động đánh bạc trái phép. Thứ năm là cản trở hoặc không chấp hành công tác kiểm tra, thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Thứ sáu là không cung cấp thông tin hoặc không báo cáo khi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền yêu cầu theo quy định của pháp luật. Cuối cùng là các hành vi bị cấm khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>Dự thảo Nghị định cũng nêu rõ, các loại đất không được sử dụng để xây dựng sân golf gồm: Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh thuộc quy hoạch, kế hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đất rừng tự nhiên thuộc quy hoạch; đất trồng lúa trừ đất trồng lúa một số vụ năng suất thấp, hiệu quả kinh tế không cao và đáp ứng điều kiện về chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị.</p> <p>Không được sử dụng đất xây dựng sân golf và công trình phụ trợ để xây dựng nhà ở thương mại hoặc sử dụng vào mục đích khác. Không được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng sân golf đã phê duyệt để xây dựng nhà ở thương mại. </p> <p>Thời gian xây dựng và đưa vào hoạt động Dự án sân golf không được quá 36 tháng kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất. </p> <p>Nhà đầu tư phải cam kết hỗ trợ tái định cư, bố trí việc làm cho người bị thu hồi đất theo phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư.</p> <p>Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư Dự án sân golf. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư với Dự án sân golf.</p> <p>Nhà đầu tư chỉ được triển khai sau khi có quyết định chủ trương đầu tư hoặc được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và hoàn thành thủ tục phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật. </p> <p>Trước đó, để có cơ sở xây dựng Dự thảo Nghị định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có văn bản đề nghị các địa phương đánh giá chung về tình hình thực hiện các dự án sân golf trên địa bàn, trong đó nêu rõ số lượng, quy mô, tổng diện tích đất sử dụng để xây dựng sân golf. Diện tích đất nông nghiệp được chuyển mục đích sử dụng, đóng góp của các dự án cho thu ngân sách, tạo việc làm cho địa phương…</p> <p>Đồng thời, rà soát, đánh giá tình hình thực hiện Quyết định 1946 ngày 26/11/2009 và Chỉ thị số 11 ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, trong đó nêu rõ những mặt tích cực, hạn chế, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Đề xuất định hướng soạn thảo các quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh sân golf và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf.</p> </div> <p> Nguồn: vneconomy.vn</p> </div> <footer> <div class="td-post-source-tags"> </div> <div class="td-post-sharing td-post-sharing-bottom td-with-like"><span class="td-post-share-title">SHARE</span> <div class="td-default-sharing"> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-facebook" href="https://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2F7-hanh-vi-co-the-bi-cam-trong-hoat-dong-san-golf.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-facebook"></i><div class="td-social-but-text">Facebook</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-twitter" href="https://twitter.com/intent/tweet?text=7+h%C3%A0nh+vi+c%C3%B3+th%E1%BB%83+b%E1%BB%8B+c%E1%BA%A5m+trong+ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%C3%A2n+golf&url=https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2F7-hanh-vi-co-the-bi-cam-trong-hoat-dong-san-golf.html&via=Adidasnmdshoes+news%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+online%2C+%C4%91%E1%BB%8Dc+b%C3%A1o+nhanh."><i class="td-icon-twitter"></i><div class="td-social-but-text">Twitter</div></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-google" href="https://plus.google.com/share?url=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/7-hanh-vi-co-the-bi-cam-trong-hoat-dong-san-golf.html" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-googleplus"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-pinterest" href="https://pinterest.com/pin/create/button/?url=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/7-hanh-vi-co-the-bi-cam-trong-hoat-dong-san-golf.html&media=https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png&description=7+h%C3%A0nh+vi+c%C3%B3+th%E1%BB%83+b%E1%BB%8B+c%E1%BA%A5m+trong+ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%C3%A2n+golf" onclick="window.open(this.href, 'mywin','left=50,top=50,width=600,height=350,toolbar=0'); return false;"><i class="td-icon-pinterest"></i></a> <a class="td-social-sharing-buttons td-social-whatsapp" href="whatsapp://send?text=7+h%C3%A0nh+vi+c%C3%B3+th%E1%BB%83+b%E1%BB%8B+c%E1%BA%A5m+trong+ho%E1%BA%A1t+%C4%91%E1%BB%99ng+s%C3%A2n+golf%20-%20https%3A%2F%2Fadidasnmdshoes.com%2Fnha-dat%2F7-hanh-vi-co-the-bi-cam-trong-hoat-dong-san-golf.html" ><i class="td-icon-whatsapp"></i></a> </div><div class="td-classic-sharing"><ul><li class="td-classic-facebook"><iframe frameBorder="0" src="https://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/7-hanh-vi-co-the-bi-cam-trong-hoat-dong-san-golf.html&layout=button_count&show_faces=false&width=105&action=like&colorscheme=light&height=21" style="border:none; overflow:hidden; width:105px; height:21px; background-color:transparent;"></iframe></li><li class="td-classic-twitter"><a href="https://twitter.com/share" class="twitter-share-button" data-url="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/7-hanh-vi-co-the-bi-cam-trong-hoat-dong-san-golf.html" data-text="7 hành vi có thể bị cấm trong hoạt động sân golf" data-via="" data-lang="en">tweet</a> <script>!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src="//platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");</script></li></ul></div></div> <div class="td-block-row td-post-next-prev"><div class="td-block-span6 td-post-prev-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Previous article</span><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/10-thang-gan-28-ty-usd-von-fdi-rot-vao-viet-nam.html">10 tháng, gần 28 tỷ USD vốn FDI rót vào Việt Nam</a></div></div><div class="td-next-prev-separator"></div><div class="td-block-span6 td-post-next-post"><div class="td-post-next-prev-content"><span>Next article</span><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/cac-ceo-thanh-cong-quan-ly-thoi-gian-nhu-the-nao.html">Các CEO thành công quản lý thời gian như thế nào?</a></div></div></div> <div class="author-box-wrap"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangthongpro"><img alt='' src='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=96&d=mm&r=g' srcset='https://secure.gravatar.com/avatar/c15eb0dddaefa1a713a3cf7f929fb7d4?s=192&d=mm&r=g 2x' class='avatar avatar-96 photo' height='96' width='96' /></a><div class="desc"><div class="td-author-name vcard author"><span class="fn"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangthongpro">Tổng hợp tin tức</a></span></div><div class="td-author-description"></div><div class="td-author-social"></div><div class="clearfix"></div></div></div> <span style="display: none;" itemprop="author" itemscope itemtype="https://schema.org/Person"><meta itemprop="name" content="Tổng hợp tin tức"></span><meta itemprop="datePublished" content="2018-10-26T22:31:37+00:00"><meta itemprop="dateModified" content="2018-10-26T22:31:37+00:00"><meta itemscope itemprop="mainEntityOfPage" itemType="https://schema.org/WebPage" itemid="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/7-hanh-vi-co-the-bi-cam-trong-hoat-dong-san-golf.html"/><span style="display: none;" itemprop="publisher" itemscope itemtype="https://schema.org/Organization"><span style="display: none;" itemprop="logo" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content=""></span><meta itemprop="name" content="Adidasnmdshoes news, đọc báo online, đọc báo nhanh."></span><meta itemprop="headline " content="7 hành vi có thể bị cấm trong hoạt động sân golf"><span style="display: none;" itemprop="image" itemscope itemtype="https://schema.org/ImageObject"><meta itemprop="url" content="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489.png"><meta itemprop="width" content="500"><meta itemprop="height" content="281"></span> </footer> <div class="td_block_wrap td_block_related_posts td_uid_4_5fc99a28498fd_rand td_with_ajax_pagination td-pb-border-top td_block_template_1" data-td-block-uid="td_uid_4_5fc99a28498fd" ><script>var block_td_uid_4_5fc99a28498fd = new tdBlock(); block_td_uid_4_5fc99a28498fd.id = "td_uid_4_5fc99a28498fd"; block_td_uid_4_5fc99a28498fd.atts = '{"limit":3,"sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"next_prev","header_color":"","header_text_color":"","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":3,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"td_custom_related","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_uid_4_5fc99a28498fd_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_4_5fc99a28498fd_rand","live_filter":"cur_post_same_categories","live_filter_cur_post_id":8221,"live_filter_cur_post_author":"1","block_template_id":""}'; block_td_uid_4_5fc99a28498fd.td_column_number = "3"; block_td_uid_4_5fc99a28498fd.block_type = "td_block_related_posts"; block_td_uid_4_5fc99a28498fd.post_count = "3"; block_td_uid_4_5fc99a28498fd.found_posts = "797"; block_td_uid_4_5fc99a28498fd.header_color = ""; block_td_uid_4_5fc99a28498fd.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_4_5fc99a28498fd.max_num_pages = "266"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_4_5fc99a28498fd); </script><h4 class="td-related-title td-block-title"><a id="td_uid_5_5fc99a284b150" class="td-related-left td-cur-simple-item" data-td_filter_value="" data-td_block_id="td_uid_4_5fc99a28498fd" href="#">RELATED ARTICLES</a><a id="td_uid_6_5fc99a284b156" class="td-related-right" data-td_filter_value="td_related_more_from_author" data-td_block_id="td_uid_4_5fc99a28498fd" href="#">MORE FROM AUTHOR</a></h4><div id=td_uid_4_5fc99a28498fd class="td_block_inner"> <div class="td-related-row"> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/masteri-centre-point-khong-dung-lai-tai-viec-danh-gia-y-tuong.html" rel="bookmark" title="Masteri Centre Point không dừng lại tại việc đánh giá ý tưởng"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Masteri Centre Point không dừng lại tại việc đánh giá ý tưởng"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/masteri-centre-point-khong-dung-lai-tai-viec-danh-gia-y-tuong.html" rel="bookmark" title="Masteri Centre Point không dừng lại tại việc đánh giá ý tưởng">Masteri Centre Point không dừng lại tại việc đánh giá ý tưởng</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/khach-hang-lien-tiep-to-dia-oc-long-phat-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Khách hàng liên tiếp “tố” địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="Khách hàng liên tiếp “tố” địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/khach-hang-lien-tiep-to-dia-oc-long-phat-lua-dao-thoi-gian-qua.html" rel="bookmark" title="Khách hàng liên tiếp “tố” địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua">Khách hàng liên tiếp “tố” địa ốc Long Phát lừa đảo thời gian qua</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --> <div class="td-related-span4"> <div class="td_module_related_posts td-animation-stack td_mod_related_posts"> <div class="td-module-image"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/bds-dia-oc-singa-diem-sang-tren-thi-truong-nha-dat-nam-2020.html" rel="bookmark" title="BĐS địa ốc Singa: Điểm sáng trên thị trường nhà đất năm 2020"><img width="218" height="150" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-218x150.png 218w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/Image-ExtractWord-0-Out-3386-1493020489-100x70.png 100w" sizes="(max-width: 218px) 100vw, 218px" alt="" title="BĐS địa ốc Singa: Điểm sáng trên thị trường nhà đất năm 2020"/></a></div> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat" class="td-post-category">Nhà đất</a> </div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/nha-dat/bds-dia-oc-singa-diem-sang-tren-thi-truong-nha-dat-nam-2020.html" rel="bookmark" title="BĐS địa ốc Singa: Điểm sáng trên thị trường nhà đất năm 2020">BĐS địa ốc Singa: Điểm sáng trên thị trường nhà đất năm 2020</a></h3> </div> </div> </div> <!-- ./td-related-span4 --></div><!--./row-fluid--></div><div class="td-next-prev-wrap"><a href="#" class="td-ajax-prev-page ajax-page-disabled" id="prev-page-td_uid_4_5fc99a28498fd" data-td_block_id="td_uid_4_5fc99a28498fd"><i class="td-icon-font td-icon-menu-left"></i></a><a href="#" class="td-ajax-next-page" id="next-page-td_uid_4_5fc99a28498fd" data-td_block_id="td_uid_4_5fc99a28498fd"><i class="td-icon-font td-icon-menu-right"></i></a></div></div> <!-- ./block --> <div class="comments" id="comments"> <div id="respond" class="comment-respond"> <h3 id="reply-title" class="comment-reply-title">LEAVE A REPLY <small><a rel="nofollow" id="cancel-comment-reply-link" href="/nha-dat/7-hanh-vi-co-the-bi-cam-trong-hoat-dong-san-golf.html#respond" style="display:none;">Cancel reply</a></small></h3> <form action="https://adidasnmdshoes.com/wp-comments-post.php" method="post" id="commentform" class="comment-form" novalidate> <div class="clearfix"></div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-comment"> <textarea placeholder="Comment:" id="comment" name="comment" cols="45" rows="8" aria-required="true"></textarea> <div class="td-warning-comment">Please enter your comment!</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-author"> <input class="" id="author" name="author" placeholder="Name:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-author">Please enter your name here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-email"> <input class="" id="email" name="email" placeholder="Email:*" type="text" value="" size="30" aria-required='true' /> <div class="td-warning-email-error">You have entered an incorrect email address!</div> <div class="td-warning-email">Please enter your email address here</div> </div> <div class="comment-form-input-wrap td-form-url"> <input class="" id="url" name="url" placeholder="Website:" type="text" value="" size="30" /> </div> <p class="form-submit"><input name="submit" type="submit" id="submit" class="submit" value="Post Comment" /> <input type='hidden' name='comment_post_ID' value='8221' id='comment_post_ID' /> <input type='hidden' name='comment_parent' id='comment_parent' value='0' /> </p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="akismet_comment_nonce" name="akismet_comment_nonce" value="b916ebe48e" /></p><p style="display: none;"><input type="hidden" id="ak_js" name="ak_js" value="187"/></p> </form> </div><!-- #respond --> <p class="akismet_comment_form_privacy_notice">Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. <a href="https://akismet.com/privacy/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào</a>.</p> </div> <!-- /.content --> </div> </div> <div class="td-pb-span4 td-main-sidebar" role="complementary"> <div class="td-ss-main-sidebar"> <div class="td_block_wrap td_block_21 td_block_widget td_uid_9_5fc99a284cbc8_rand td-pb-border-top td_block_template_1 td-column-1" data-td-block-uid="td_uid_9_5fc99a284cbc8" ><script>var block_td_uid_9_5fc99a284cbc8 = new tdBlock(); block_td_uid_9_5fc99a284cbc8.id = "td_uid_9_5fc99a284cbc8"; block_td_uid_9_5fc99a284cbc8.atts = '{"limit":"3","sort":"","post_ids":"","tag_slug":"","autors_id":"","installed_post_types":"","category_id":"","category_ids":"","custom_title":"Latest article","custom_url":"","show_child_cat":"","sub_cat_ajax":"","ajax_pagination":"","header_color":"#","header_text_color":"#","ajax_pagination_infinite_stop":"","td_column_number":1,"td_ajax_preloading":"","td_ajax_filter_type":"","td_ajax_filter_ids":"","td_filter_default_txt":"All","color_preset":"","border_top":"","class":"td_block_widget td_uid_9_5fc99a284cbc8_rand","el_class":"","offset":"","css":"","tdc_css":"","tdc_css_class":"td_uid_9_5fc99a284cbc8_rand","live_filter":"","live_filter_cur_post_id":"","live_filter_cur_post_author":"","block_template_id":""}'; block_td_uid_9_5fc99a284cbc8.td_column_number = "1"; block_td_uid_9_5fc99a284cbc8.block_type = "td_block_21"; block_td_uid_9_5fc99a284cbc8.post_count = "3"; block_td_uid_9_5fc99a284cbc8.found_posts = "10233"; block_td_uid_9_5fc99a284cbc8.header_color = "#"; block_td_uid_9_5fc99a284cbc8.ajax_pagination_infinite_stop = ""; block_td_uid_9_5fc99a284cbc8.max_num_pages = "3411"; tdBlocksArray.push(block_td_uid_9_5fc99a284cbc8); </script><div class="td-block-title-wrap"><h4 class="block-title"><span class="td-pulldown-size">Latest article</span></h4></div><div id=td_uid_9_5fc99a284cbc8 class="td_block_inner"> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/thue-xe-di-du-lich-co-nhung-dac-diem-gi-ma-khach-hang-can-biet.html" rel="bookmark" title="Thuê xe đi du lịch có những đặc điểm gì mà khách hàng cần biết?"><img width="128" height="72" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/2583e0a070ef0221a6ae91676d840bee.png" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/2583e0a070ef0221a6ae91676d840bee.png 941w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/2583e0a070ef0221a6ae91676d840bee-768x430.png 768w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/2583e0a070ef0221a6ae91676d840bee-696x385.png 696w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/2583e0a070ef0221a6ae91676d840bee-750x420.png 750w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" alt="" title="Thuê xe đi du lịch có những đặc điểm gì mà khách hàng cần biết?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/thue-xe-di-du-lich-co-nhung-dac-diem-gi-ma-khach-hang-can-biet.html" rel="bookmark" title="Thuê xe đi du lịch có những đặc điểm gì mà khách hàng cần biết?">Thuê xe đi du lịch có những đặc điểm gì mà khách hàng cần...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-12-03T08:57:18+00:00" >3 Tháng Mười Hai, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/thue-xe-di-du-lich-co-nhung-dac-diem-gi-ma-khach-hang-can-biet.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Có phải bạn đang có nhu cầu và mong muốn tìm một dịch vụ thuê xe an toàn và hiệu quả? Tuy nhiên với... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/phap-luat/dang-ky-bao-ho-sang-che-can-lam-nhung-gi.html" rel="bookmark" title="Đăng ký bảo hộ sáng chế cần làm những gì?"><img width="96" height="96" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2017/06/hammer-150x150.png" alt="" title="Đăng ký bảo hộ sáng chế cần làm những gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/phap-luat/dang-ky-bao-ho-sang-che-can-lam-nhung-gi.html" rel="bookmark" title="Đăng ký bảo hộ sáng chế cần làm những gì?">Đăng ký bảo hộ sáng chế cần làm những gì?</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/phap-luat" class="td-post-category">Pháp luật</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/mlawkey">mlawkey</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-12-02T16:26:07+00:00" >2 Tháng Mười Hai, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/phap-luat/dang-ky-bao-ho-sang-che-can-lam-nhung-gi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Sáng chế là thứ mà tất cả các nhà phát minh, các công ty doanh nghiệp đều quan tâm đến. Tuy nhiên không phải... </div> </div> </div> <div class="td_module_16 td_module_wrap td-animation-stack"> <div class="td-module-thumb"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-can-nho-khi-chon-phong-cach-thiet-ke-cho-nha-cua-la-gi.html" rel="bookmark" title="Những điều cần nhớ khi chọn phong cách thiết kế cho nhà cửa là gì?"><img width="128" height="96" class="entry-thumb" src="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1.jpg" srcset="https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1.jpg 800w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1-768x576.jpg 768w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1-80x60.jpg 80w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1-265x198.jpg 265w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1-696x522.jpg 696w, https://adidasnmdshoes.com/wp-content/uploads/2020/12/25fc30fb4c82f6689b9478f4bc1ec56d-1-560x420.jpg 560w" sizes="(max-width: 128px) 100vw, 128px" alt="" title="Những điều cần nhớ khi chọn phong cách thiết kế cho nhà cửa là gì?"/></a></div> <div class="item-details"> <h3 class="entry-title td-module-title"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-can-nho-khi-chon-phong-cach-thiet-ke-cho-nha-cua-la-gi.html" rel="bookmark" title="Những điều cần nhớ khi chọn phong cách thiết kế cho nhà cửa là gì?">Những điều cần nhớ khi chọn phong cách thiết kế cho nhà cửa là...</a></h3> <div class="td-module-meta-info"> <a href="https://adidasnmdshoes.com/category/chua-duoc-phan-loai" class="td-post-category">Chưa được phân loại</a> <span class="td-post-author-name"><a href="https://adidasnmdshoes.com/author/dangtruong021094">dangtruong021094</a> <span>-</span> </span> <span class="td-post-date"><time class="entry-date updated td-module-date" datetime="2020-12-02T04:34:51+00:00" >2 Tháng Mười Hai, 2020</time></span> <div class="td-module-comments"><a href="https://adidasnmdshoes.com/chua-duoc-phan-loai/nhung-dieu-can-nho-khi-chon-phong-cach-thiet-ke-cho-nha-cua-la-gi.html#respond">0</a></div> </div> <div class="td-excerpt"> Hiện nay người ta đang đi theo lối kiến trúc nào khi xây dựng biệt thự? Tuy nhiên, cũng cần phải... </div> </div> </div> </div></div> <!-- ./block --> </div> </div> </div> <!-- /.td-pb-row --> </article> <!-- /.post --> </div> <!-- /.td-container --> </div> <!-- /.td-main-content-wrap --> <!-- Instagram --> <!-- Footer --> <div class="td-footer-wrapper td-container-wrap td-footer-template-4 "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> </div> </div> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span12"> <div class="td-footer-info"><div class="footer-logo-wrap"><a href="https://adidasnmdshoes.com/"><img src="" alt="" title=""/></a></div><div class="footer-text-wrap">Newspaper is your news, entertainment, music fashion website. We provide you with the latest breaking news and videos straight from the entertainment industry. <a href="https://gamebai.club/" target="_blank" title = "game bài">https://gamebai.club/</a> ,<div class="footer-email-wrap">Contact us: <a href="mailto:contact@yoursite.com">contact@yoursite.com</a></div></div><div class="footer-social-wrap td-social-style-2"> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Evernote"> <i class="td-icon-font td-icon-evernote"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Facebook"> <i class="td-icon-font td-icon-facebook"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Twitter"> <i class="td-icon-font td-icon-twitter"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="VKontakte"> <i class="td-icon-font td-icon-vk"></i> </a> </span> <span class="td-social-icon-wrap"> <a target="_blank" href="#" title="Youtube"> <i class="td-icon-font td-icon-youtube"></i> </a> </span></div></div> </div> </div> </div> </div> <!-- Sub Footer --> <div class="td-sub-footer-container td-container-wrap "> <div class="td-container"> <div class="td-pb-row"> <div class="td-pb-span td-sub-footer-menu"> <div class="menu-tin-tuc-container"><ul id="menu-tin-tuc-2" class="td-subfooter-menu"><li class="menu-item menu-item-type-custom menu-item-object-custom menu-item-home menu-item-first td-menu-item td-normal-menu menu-item-11"><a href="https://adidasnmdshoes.com">Trang chủ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5021"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/suc-khoe">Sức khỏe</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-661"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giao-duc">Giáo dục</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-660"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/du-lich">Du lịch</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-663"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/oto-xemay">Ôtô- xe máy</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-665"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/the-thao">Thể thao</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-662"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/kinh-doanh">Kinh doanh</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category current-post-ancestor current-menu-parent current-post-parent td-menu-item td-normal-menu menu-item-658"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/nha-dat">Nhà đất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1751"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/phap-luat">Pháp luật</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-4512"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/thoi-trang">Thời trang</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-659"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/cong-nghe">Công nghệ</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-1750"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/giai-tri">Giải trí</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5024"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/noi-ngoai-that">Nội ngoại thất</a></li> <li class="menu-item menu-item-type-taxonomy menu-item-object-category td-menu-item td-normal-menu menu-item-5025"><a href="https://adidasnmdshoes.com/category/san-pham-dich-vu">Sản phẩm – dịch vụ</a></li> </ul></div> </div> <div class="td-pb-span td-sub-footer-copy"> © Trang tin tức được tổng hợp liên tục hằng ngày từ nhiều nguồn khác nhau. Trang web đang chạy thử nghiệm và chờ xin giấy phép của BTTTT. </br> Liên kết bạn bè: <a href="https://www.zbet.win/news/nhan-dinh-bong-da" target="_blank" title = "nhan dinh bong da">https://www.zbet.win/news/nhan-dinh-bong-da</a> , <a href="https://linkvaolode88.com" title="Link Vào Nhà Cái Lode88">https://linkvaolode88.com</a> , <a href="https://nhacai247.info/five88" title="Link vào nhà cái Five88 - Nha Cai 247 Info">https://nhacai247.info/five88</a> , <a href="https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo" title="Tỷ Lệ Kèo Cá Cược Bóng Đá Hôm Nay - Tip Kèo Mỗi Ngày Club">https://tipkeomoingay.club/ty-le-keo</a> , </div> </div> </div> </div> </div><!--close td-outer-wrap--> <!-- Theme: Newspaper by tagDiv.com 2017 Version: 7.8.1 (rara) Deploy mode: deploy uid: 5fc99a284f5c8 --> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper/js/tagdiv_theme.js?ver=7.8.1'></script> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-includes/js/comment-reply.min.js?ver=4.9.16'></script> <script type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-includes/js/wp-embed.min.js?ver=4.9.16'></script> <script async="async" type='text/javascript' src='https://adidasnmdshoes.com/wp-content/plugins/akismet/_inc/form.js?ver=4.1.6'></script> <!-- JS generated by theme --> <script> jQuery().ready(function () { tdWeather.addItem({"block_uid":"td_top_weather_uid","location":"Milan","api_location":"Milan","api_language":"en","today_icon":"snow-n","today_icon_text":"snow","today_temp":[1.7,35],"today_humidity":100,"today_wind_speed":[1,0.6],"today_min":[1,33.8],"today_max":[2.8,37],"today_clouds":90,"current_unit":0,"forecast":[{"timestamp":1607166000,"day_temp":[6,43],"day_name":"T7","owm_day_index":1},{"timestamp":1607252400,"day_temp":[6,43],"day_name":"CN","owm_day_index":2},{"timestamp":1607338800,"day_temp":[7,45],"day_name":"T2","owm_day_index":3},{"timestamp":1607425200,"day_temp":[7,45],"day_name":"T3","owm_day_index":4},{"timestamp":1607511600,"day_temp":[7,44],"day_name":"T4","owm_day_index":5}],"api_key":"93d95bd6e3378a6cb7c7e3e6f6cb5483"}); }); (function(){ var html_jquery_obj = jQuery('html'); if (html_jquery_obj.length && (html_jquery_obj.is('.ie8') || html_jquery_obj.is('.ie9'))) { var path = 'https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper/style.css'; jQuery.get(path, function(data) { var str_split_separator = '#td_css_split_separator'; var arr_splits = data.split(str_split_separator); var arr_length = arr_splits.length; if (arr_length > 1) { var dir_path = 'https://adidasnmdshoes.com/wp-content/themes/Newspaper'; var splited_css = ''; for (var i = 0; i < arr_length; i++) { if (i > 0) { arr_splits[i] = str_split_separator + ' ' + arr_splits[i]; } //jQuery('head').append('<style>' + arr_splits[i] + '</style>'); var formated_str = arr_splits[i].replace(/\surl\(\'(?!data\:)/gi, function regex_function(str) { return ' url(\'' + dir_path + '/' + str.replace(/url\(\'/gi, '').replace(/^\s+|\s+$/gm,''); }); splited_css += "<style>" + formated_str + "</style>"; } var td_theme_css = jQuery('link#td-theme-css'); if (td_theme_css.length) { td_theme_css.after(splited_css); } } }); } })(); </script> </body> </html>