TLG, CDN, VE2, HVX, BXH, SMT, RAL, KST, VNM, DRL, CAP, NAP và VJC thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 5/10/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thiên Long (mã TLG-HOSE) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/8/2018.

* Ngày 10/9/2018, Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (mã CDN-HNX) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 31/8/2018.

* Ngày 20/9/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng điện VNECO 2 (mã VE2-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 4/9/2018.

* Ngày 17/9/2018, Công ty Cổ phần Xi măng VICEM Hải Vân (mã HVX-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 3%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 300 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2018.

* Ngày 5/10/2018, Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Hải Phòng (mã BXH-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2018.

* Ngày 4/10/2018, Công ty Cổ phần Sametel (mã SMT-HNX) chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017 với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2018.

* Ngày 27/9/2018, Công ty Cổ phần Cảng Nghệ Tĩnh (mã NAP-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 8%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 5/9/2018.

* Ngày 19/9/2018, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Nậm Mu (mã HJS-HNX) trả cổ tức đợt 2/2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2018.

* Ngày 21/9/2018, Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông (mã RAL-HOSE) tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1/2018 với tỷ lệ 25%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2018.

* Ngày 26/9/2018, Công ty Cổ phần KASATI (mã KST-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 16%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2018.

* Ngày 26/9/2018, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (mã VNM-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2018.

* Ngày 17/9/2018, Công ty Cổ phần Thủy điện – Điện lực 3 (mã DRL-HOSE) chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2018.

* Ngày 19/9/2018, Công ty Cổ phần Hàng không VIETJET (mã VJC-HOSE) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền với tỷ lệ 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 6/9/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.