Theo đó, Quy chế này quy định về quyền và nghĩa vụ của học sinh, sinh viên (HSSV); nội dung công tác HSSV; hệ thống tổ chức, quản lý HSSV; khen thưởng và kỷ luật HSSV.

Quy chế này áp dụng đối với HSSV các cơ sở đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy, các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan.

Công tác HSSV là một trong những công tác trọng tâm củacác nhà trường, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục của các cơ sở đào tạo giáo viên trình độ cao đẳng, trình độ trung cấp hệ chính quy; góp phần đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, có đạo đức, tri thức, sức khoẻ, thẩm mỹ và trung thành với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; hình thành và bồi dưỡng nhân cách, phẩm chất chính trị,năng lực chuyên môn và kỹ năng sư phạm của công dân, nhà giáo tương lai đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc nói chung và sự nghiệp giáo dục nói riêng.

Yêu cầu của công tác HSSV như sau: HSSV là trung tâm của các hoạt động giáo dục và đào tạo trong nhà trường, được nhà trường bảo đảm điều kiện thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ trong quá trình học tập và rèn luyện tại nhà trường.

Công tác HSSV phải thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời phải bảo đảm khách quan, công bằng, công khai, minh bạch, dân chủ.

>> Xem chi tiết dự thảo tại đây

Nguồn: giaoducthoidai.vn

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.